Image1\ Image1\ Image2\ Image2\
Geen stroom onderbreking Momenteel zijn  er geen geplande gebiedsstoringen.
Stroomonderbreking District PARAMARIBO Omgeving: - BAUXIETSTRAAT EN ALLE ZIJWEGEN DIE VOORKOMEN IN DIT GEBIED.
Dag: VRIJDAG 25 april 2014
Tijd: Tussen 08.30 UUR en 15:00 UUR

Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking vóór 15:00 UUR worden opgeheven.
Aan belanghebbenden wordt gevraagd hiermede rekening te houden.