Nieuws en publicaties

EBS betreurt criminalisering CP-medewerkers

EBS betreurt criminalisering CP-medewerkers

 Het is gebleken dat na EBS Facebook publicatie met de foto’s van 25 veldwerkers van Consulting Partners, die in opdracht van de EBS metingen verrichten in het elektriciteitsnetwerk, deze onnodig gecriminaliseerd zijn geworden op social media. De EBS ging over tot publicatie nadat bleek dat ondanks herhaaldelijke mediaberichten, burgers de veldwerkers toegang tot de kWh-meter weigerden.

Op social media circuleren berichten waarbij mensen elkaar waarschuwen voor zware criminelen die pas zijn ontsnapt uit Santo Boma. Dit weerspreekt de EBS met klem en informeert de samenleving dat de veldwerkers studenten zijn die op basis van strenge criteriapunten zijn geselecteerd om dit project uit te voeren. Deze werkzaamheden verrichten de studenten buiten schooltijd om op een eerlijke wijze wat extra zakcentjes bij te verdienen.

Het criminaliseren van mensen heeft verstrekkende gevolgen voor hun sociaal leven. Het bedrijf Consulting Partners zal in samenspraak met deze werknemers aangifte doen wegens smaad en laster tegen de personen die op social media de veldwerkers onnodig criminaliseren.

Het GIS project is in het algemeen belang van burgers. Na afronding van dit project is de EBS in staat om middels een druk op de knop bijvoorbeeld te weten waar er een storing is, om wat voor type storing het gaat. Dit kan de storingsduur drastisch terugbrengen.

Het digitaal in kaart brengen van het elektriciteitsnetwerk draagt niet alleen bij tot de verbetering van de efficiëntie van het bedrijf, maar heeft ook voordelen in de dienstverlening naar de klant toe. Het bewust of onbewust stagneren van dit project kost de EBS meer tijd en financiën.

De EBS doet een beroep op de gemeenschap om de medewerkers van Consulting Partners, in het kader van het GIS-project, toegang te verlenen tot de kWh- meter. De veldwerkers zijn verplicht zich te legitimeren middels hun pasje waarop de logo’s van de EBS, Consulting Partners en Pasco zijn afgebeeld. Verder leest u hun naam, voornaam en identiteitsnummer. Indien u toch twijfelt, kunt u 1 x 24 uur bellen naar ons klantcontactcenter op het nummer 175. De EBS zal, om de herkenbaarheid te vergroten, binnenkort weer de foto’s van de veldwerkers plaatsen op zijn Facebook pagina.

 

Pokigron krijgt 1×24 uur stroom

Pokigron krijgt 1×24 uur stroom

Ongeveer 400 huishoudens en bedrijven te Pokigron in het district Sipaliwini, hebben vanaf zaterdag 3 februari 1x24uur elektriciteit beschikbaar. Momenteel wordt het gebied dagelijks, voor 5 á 6 uren, door twee dieselgenerato­ren voorzien van elektriciteit. Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IDB) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in staat het bestaand opweksysteem te integreren met een 500 kWp zonnepanelen plant. Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Dit is het eerste pilot project van de EBS waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie.

Vanwege dit project werd de huidige centrale in 2015 zowel civiel- als elektrotechnisch aangepast.  In oktober van dat zelfde jaar is toen een aanvang gemaakt met de upgrading van het onderstation. Richting Pokigron zijn er hoogspanningsdistributielijnen gebouwd. Ook is er ten behoeve van dit project een compleet nieuw 12 kV hoogspanningsnetwerk in het voorzieningsgebied gebouwd om de distributie effectiever en efficiënt te doen verlopen. Het door de IDB gefinancierd project heeft tot doel de kwaliteit en de duurzaamheid van de elektriciteitsvoorziening in Pokigron en de aanmeersteiger Atjoni met haar faciliteiten te verbeteren.

Ook de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden. Op zaterdag 3 februari wordt deze hybride opwekcentrale ceremonieel geopend door de President.

De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied levert een bijdrage aan de sociaal- economische ontwikkeling in dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid aan stroom niet plaatsvinden, zullen nu wel mogelijk zijn. Zo kan het toerisme beter op gang komen, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en zal het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ’s nachts, hierdoor verbeteren.

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. De integratie van dit zonnepanelensysteem in het bestaand diesel opweksysteem stelt de Overheid in staat om de kosten voor brandstof te reduceren en draagt bij aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening in het Pokigron-gebied. Het beleid van de EBS is daarom erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa en hydro-energie.

EBS noteert 420 mastaanrijdingen in 2017

EBS noteert 420 mastaanrijdingen in 2017

IMG-20171021-WA0004

Foto: EBS Public Relations Dept. Jaarlijks noteert de EBS miljoenen aan schade veroorzaakt door derden

 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft in 2017, 420 mastaanrijdingen genoteerd. Dat is te vergelijken met meer dan 1 mastaanrijding per dag.  Het bedrijf heeft in 2017 vele miljoenen Surinaamse Dollars aan onkosten gemaakt om de schade te herstellen en de storingen die hierdoor optreden te verhelpen.

Naast mastaanrijdingen en graafwerkzaamheden zijn er ook 106 gevallen in 2017 geregistreerd waarbij elektriciteitskabels zijn losgerukt door trucks of schade veroorzaakt is door vliegers die in het net terecht kwamen tot zelfs gevallen waarbij burgers dicht bij een elektriciteitsmast vuil verbranden en daardoor de houten elektriciteitsmast schade opliep. De EBS registreerde het vorig jaar 9 gevallen waarbij een transformator werd beschadigd.           

Masten, onder- en bovengrondse hoogspannings- en laagspanningskabels, huisaansluitkabels, transformatoren, straatverlichting en toebehoren worden dagelijks vernield door de vele mastaanrijdingen en andere schade veroorzaakt door derden aan het netwerk van de EBS. Hierbij moet telkens materiaal, mankracht en equipment worden ingezet voor de herstelwerkzaamheden. Daarnaast komt bij kijken dat klanten voor een kortere of langere periode tijdelijk zonder elektriciteit komen te zitten.

Afhankelijk van het type storing kan het aantal manuren dat gepaard gaat met de herstelwerkzaamheden, variëren tussen de 3 en 35 uren. Er wordt afhankelijk van het type storing gewerkt met 3 á 10 man om een storing op te heffen. Ook komen bij de meeste storingen, de kosten voor het inhuren van speciaal equipment, zoals “pole masters” en hoogwerkers ook nog bij kijken.

Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. Historische data van de afgelopen 8 jaar toont aan dat het bedrijf ongeveer 62% van de schadeclaims via de verzekering incasseert, en de overige 38% in de afgelopen jaren om verschillende redenen niet heeft kunnen innen.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer.  Indien de weggebruiker schade veroorzaakt aan de infrastructuur van de EBS zal de weggebruiker volledig hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zal zulks onherroepelijk op hem worden verhaald!

Dit geldt niet alleen voor mastaanrijdingen maar ook voor elke andere vorm van schade aan het net toegebracht door een handeling of juist een nalaten van een derde, met als gevolg schade aan EBS-infrastructuur.

 

Onderstation Kwattaweg krijgt hoognodige upgrade

PARAMARIBO 23 JANUARI 2018

OS Kwattaweg

Foto: De voorlopige voorziening die de EBS heeft getroffen

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zal op donderdag 25 januari 2018 een aanvang maken met de upgrade van het onderstation Kwattaweg, dat in een kritieke fase verkeert. Deze investering wordt gepleegd met financiering van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB). Dit onderstation dat o.a. de omgeving Kwatta, Garnizoenspad en Vijfde Rijweg van elektriciteit voorziet is opgezet in de jaren zestig en is technisch sterk verouderd.

Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, dat bijkans 50 jaar oud is, operationeel te houden. Door de toenemende vraag naar elektrisch vermogen in deze omgeving heeft dit station zijn ontwerpcapaciteit overschreden, waardoor de betrouwbaarheid en bedrijfszekerheid niet gegarandeerd kunnen worden.

Het onderstation zal tijdens de rehabilitatie werkzaamheden, die ongeveer 10 maanden zullen duren, niet compleet uit bedrijf worden gehaald. Er zijn tijdelijke voorzieningen getroffen om de energietoevoer naar de klanten te garanderen.

In het kader van de upgrade c.q. vernieuwing zullen vanaf donderdag 25 januari tot en met dinsdag 18 februari 2018 werkzaamheden worden verricht die van invloed zullen zijn op de energielevering in de omgeving Kwattaweg, Garnizoenspad en Vijfde Rijweg.

De eerste uitschakeling zal plaatsvinden op DONDERDAG 25 JANUARI 2018 waarbij de navolgende straten tussen 08:00 uur en 16:00 uur verstoken zullen zijn van elektriciteit:

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE WASHINGTONSTRAAT EN DE DERDE RIJWEG, KHARGIWEG, HENRI FERNANDESWEG, MAHABIERWEG, CHITOESTRAAT, WANAKOESTRAAT, PSRENSTRAAT, GAMBASTRAAT, TAYERBLADSTRAAT, NAIPASTRAAT, GRANDOSTRAAT, COOMANSTRAAT, KOREASTRAAT, SPITSKOOLSTRAAT, MARINUS VAN DOORNSTRAAT, EDCIUSWEG, EDUARD STRAAT, CABEL PROJECT, KOESOEWESTRAAT, SPOEPOEWIRIESTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, BAKBOORDLAAN, WILHELMINA’S BURGWEG, CREEBSBURGWEG, BITAWIWIRISTRAAT, MONIZ PROJECT, CAYOTTESTRAAT, WEIDUMWEG, VAN ENGELBUITENWEG, TILLYSTRAAT, JANKILAAN, SAHADEWLAAN, SOEKHODJIE AUTARSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, SOEKHOELAAN, KULDIPSINGSTRAAT, OKRODAM, KHUDABUXWEG, TIENGIHOLOWEG, ZEBEDAWEG, BOLLETRIE HE, KWEPIEWEG, SHRIDAM JASODAWEG, CEDRE HE, BEBEWEG, AWARA HE, INGIPIPA, BRANTIMAKKAWEG, BEDEVAARTS OORD,

AQUARIUSSTRAAT, KADALAAN, LAKE VILLAGE, LOYALTYLAAN, SOEKHANSTRAAT, AMRIETSARWEG, JAN BAKBOORDSTRAAT, AQUARIUS VILLAGE, JOSEPH W. TAMSTRAAT, KLEINE BEERSTRAAT, REGENBOOGSTRAAT, ZONSTRAAT, ZODIACSTRAAT, DIANASTRAAT, ZENITHSTRAAT, NADIRSTRAAT, NOORWIJKWEG, VERL. NOORDWIJKWEG, B.J. CHIRAGALLYSTRAAT, KREEFTSTRAAT, TWEELINGENWEG, STEENBOKWEG, ARISSTRAAT, PEU ER CONTENT, VIRGOSTRAAT, TAURUSSTRAAT, ANDROMEDASTRAAT, CLEMENTINESTRAAT, SHAW PROJECT, GUMMELS, HAYARIEWEG, PRINS PROJECT, RICANAUSTRAAT, BELLADONASTRAAT, LAAN VAN LOUISEHOF EN ALLE ZIJWEGEN DIE BEHOREN TOT DEZE GEBIEDEN.

Overige onderbrekingen als gevolg van dit project zullen tijdig bekend worden gemaakt via de media, EBS website en Facebookpagina.  De EBS dankt u voor uw begrip.

EBS brengt netwerkcomponenten in beeld

EBS brengt netwerkcomponenten in beeld

DSC_0112 (Large) DSC_0121 (Large)

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is momenteel bezig componenten, zoals masten, trafo’s en kWh-meters, in het netwerk volledig digitaal in beeld te brengen en te voorzien van geografische coördinaten. Dit project dat bekend staat als GIS Datacollectie, conversie en migratie, is in april 2017 van start gegaan in het Zanderijgebied en zal 18 maanden duren.

Taciana Soerodimedjo, Project Manager van het GIS project, legt uit dat het huidig registratiesysteem van netwerkcomponenten niet meer van deze tijd is. “De huidige registratie gebeurd door middel van Autocad  tekeningen en analoge kaarten. Als deze zaken digitaal zijn geregistreerd kunnen de componenten makkelijk gevonden worden.” Volgens de projectmanager kunnen met GIS betere analyses worden gedaan. Ook wordt het met een druk op een knop inzichtelijk waar een bepaalde mast of trafo zich bevindt.

Dit project wordt niet zelf door de EBS uitgevoerd, maar door een Japans bedrijf, PASCO Corporation in samenwerking met Consulting Partners, een Surinaams bedrijf. De EBS is de opdrachtgever.

Bij het in kaart brengen van de netcomponenten zullen de PASCO-medewerkers de geografische coördinaten van de kWh-meters moeten opnemen. Dit betekent dat de PASCO-medewerker het terrein van de verbruiker moet betreden. “Veel componenten bevinden zich op de publieke weg”, legt Soerodimedjo uit. “Maar in veel gevallen is dat niet zo met de kWh-meters. De PASCO-medewerker moet naast het opmeten van de GIS-coördinaten ook het meternummer verifiëren en een foto maken van de meter.” Het in kaart brengen van de netcomponenten door PASCO-medewerkers vallen geheel buiten de reguliere werkzaamheden van de EBS. Het opnemen van de meterstand zal nog steeds plaatsvinden door een meteropnemer van de EBS.
Om dit gedeelte goed te laten verlopen heeft de EBS gemeend om de PASCO-medewerker zo herkenbaar mogelijk te maken. De PASCO-medewerker gaat gekleed in een gele vest met het logo en de telefoonnummers van Consulting Partners. Verder moet de PASCO-medewerker bij het betreden van het erf van de verbruiker zich behoorlijk legitimeren middels een speciaal ontworpen badge waarop hun portret en de logo’s van de EBS en PASCO zichtbaar zijn. Verder moeten de PASCO-medewerkers zich legitimeren met hun identiteitskaart en de brief tonen die door de directie van de EBS is ondertekend, waarin een korte beschrijving van het veldonderzoek is aangegeven.

Als de verbruiker ondanks deze maatregelen niet overtuigd is kan er gebeld worden naar het klantcontactcenter op het nummer 175 of de nummers van Consulting Partners die op de vest zichtbaar zijn aangebracht. De nummers zijn 477-527 of 474853

Dit project is van zeer grote betekenis voor de EBS, maar meer nog de gemeenschap. “Het is de basis voor andere systemen”, zegt de projectmanager uit. “De EBS kan hierdoor de bedrijfsprocessen optimaliseren en daardoor snellere diensten verlenen. De klant plukt uiteindelijk de vruchten” aldus Soerodimedjo. Dit project stelt de EBS in staat het huidig systeem van registratie van componenten op te schonen en te actualiseren. Bij eventuele calamiteiten kan de EBS met een druk op de knop weten waar het probleem zich voordoet. Dit voordeel drukt zich weer uit, in de reactietijd van de EBS, waardoor de burgerij sneller geholpen kan worden.

Het PASCO-team bevindt zich momenteel in Paramaribo Centrum en Noord en in de distrikten Brokopondo, Commewijne en Coronie.

EBS maakt record van 10,039 aansluitingen in 2017

Aantal aansluitingen2007tot2017

Een van de hoogste prioriteiten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is om de achterstand in aansluitingen weg te werken en de lange wachttijden terug te brengen naar aanvaardbare proporties. Het vorig jaar stelde de directie onder leiding van Rabindre Parmessar de target voor aansluitingen vast op 10,000. Door flinke besparingen en efficiëntieslagen en de enorme inzet van de aansluitploegen en ander personeel is het de EBS gelukt om in 2017 landelijk een totaal van 10,039 aansluitingen te realiseren. In vergelijking met de voorgaande jaren is deze jaarproductie nooit eerder behaald.

 Efficiënt aansluitproces

Om de gestelde target te bereiken is het aansluitproces verbeterd. In buurten waar er meerdere aansluitingen meteen mogelijk zijn, worden deze geclusterd, en in andere gevallen wordt het FIFO systeem (First In First Out) toegepast, waarbij aanvragers in volgorde van betaling worden aangesloten. Zo worden niet alleen klanten sneller voorzien van een aansluiting, maar voor het bedrijf betekent het ook een besparing in brandstof. EBS heeft hiermee de wachttijd voor de eenvoudigere aansluitingen die geen voorzieningen vereisen terug gebracht naar maximaal 2 weken.Om de target van 10,000 te bereiken zijn er ook extra technici binnen de organisatie ingezet om de aansluitploegen te versterken gedurende een strak crashprogramma in 2017.

Cashflow grote uitdaging

De gebrekkige cashflow van het bedrijf is een enorme uitdaging en zorgt ook voor de langere wachttijd bij de voorzieningsgevallen. Gemiddeld kost een aansluiting met netvoorzieningen ongeveer USD 10.000. De huidige aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de werkelijke kosten voor een aansluiting met voorzieningen. Deze eigen bijdrage, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt. Door de uitgaven dusdanig te beheren en bedrijfsbrede besparingen en efficiëntieslagen is het de EBS in 2017 gelukt meer dan 10,000 aansluitingen te realiseren.

 Huidige achterstand

De vraag naar elektriciteitsaansluitingen is in de afgelopen jaren toegenomen. Dagelijks krijgt de EBS tussen de 20 en 40 betaalde aanvragen binnen. De productie van het afgelopen jaar heeft ervoor gezorgd dat de achterstand aan het eind van 2017 is afgenomen.

 Echter zijn er nog enkele gevallen ertussen waar de EBS om verschillende redenen op de klant wacht om in te komen. Het zijn gevallen waarbij bijvoorbeeld de klant niet bereikbaar is, niet thuis is bij aankomst van de werkploeg of de weg of het pand begaanbaar gemaakt moet worden door de klant. De EBS zal wederom in contact treden met deze aanvragers zodat ook deze achterstand gauw kan worden weggewerkt.

Een groot deel van de openstaande gevallen betreft ook de voorzieningsgevallen. Dit zijn aanvragen waarbij het netwerk moet worden aangepast omdat het niet toereikend is om de aanvraag te accommoderen. Op plaatsen waar er geen netwerk aanwezig is moet dit worden bijgebouwd. Het kan ook gaan om gevallen waarbij het beschikbaar vermogen in de omgeving onvoldoende is om de aanvraag te realiseren. Voor deze netaanpassingen zijn bijvoorbeeld transformatoren nodig.

Het streven is erop gericht de achterstand binnen het komend half jaar af te ronden.

 

EBS en RGD tekenen dienstverleningsovereenkomst

EBS en RGD tekenen dienstverleningsovereenkomst

 

DSC_0412 (Large)

De directeuren van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hebben vandaag in de Grote Vergaderzaal te EBS een dienstverleningsovereenkomst getekend. Dit betekent dat vanaf vandaag gepensioneerden, personeel en rechthebbenden van de EBS gebruik kunnen maken van de diensten van de RGD. Deze samenwerkingsovereenkomst is voor beide partijen voordelig. De RGD kan zijn diensten verruimen terwijl de EBS door deze overeenkomst kosten kan besparen op medische kosten.

Voor de ondertekening zei de EBS algemeen directeur, Rabindre Parmessar dat deze dienstverlening de medewerkers, belanghebbenden en gepensioneerden van de EBS goed uit komt. De RGD is landelijk gevestigd, terwijl dat niet het geval is bij de EBS-poliklinieken. Naast de dienstverlening in de poliklinieken mag er ook gebruikt worden gemaakt van de RGD-apotheken. “Persoonlijk ben ik heel blij dat wij dit hebben kunnen bereiken. Ik denk dat het voor de gepensioneerden, medewerkers en hun gezin fantastisch van te pas komt.” De RGD zal in een aantal districten de volledige medische zorg aan EBS’ers bieden.

Marcel Eijndhoven, technisch directeur noemde de overeenkomst een belangrijke stap. Hij hoopt dat door deze samenwerking de EBS-medewerkers een beter gevoel krijgen wanneer zij medische zorg nodig hebben. “Wij mogen dit een stap van verbetering voor de totale gezondheidszorg noemen.”

Edwin Noordzee, RGD-directeur noemde de overeenkomst een “bijzonder moment”. Hij gaf aan dat het streven van de regering is om de samenwerking tussen overheidsorganen te stroomlijnen.  “Deze samenwerking is echt gezondheid gerelateerd en legt de basis om te allen tijde gebruik te maken van de diensten van de RGD. Wij gaan samenwerken om de gemeenschap samen te dienen’, zei de RGD directeur.

Parmessar zei dat de diensten van de RGD niet gratis zijn. Er is na overleg een redelijk tarief afgesproken waarbij beide partijen content mee zijn. “Het is een win-win relatie’, aldus de EBS-directeur die hoopt dat deze samenwerking in de toekomst tot volledige wasdom komt.

FotoDe directeuren Noordzee en Parmessar van respectievelijk de RGD en EBS feliciteren elkaar na het ondertekenen van de overeenkomst.

EBS BREIDT GASOPSLAGCAPACITEIT UIT

EBS BREIDT GASOPSLAGCAPACITEIT UIT

DSC_0114 (Large)

Heiwerkzaamheden aan de fundaties van de cilindrische LPG-tanks 

 

Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag in Liquified Petroleum Gas (LPG) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) momenteel bezig de gasopslagcapaciteit van Ogane, te Livorno uit te breiden met 800 metrieke ton (MT). In dit project zijn ook de benodigde LPG pompen en instrumentatie inbegrepen. In verband met de veiligheid worden tegelijkertijd een brandbeveiligingssysteem, inclusief brandbluspomp geïnstalleerd.

De import van LPG is ongeveer 25.000 MT per jaar. LPG wordt in haast alle huishoudens als kookgas gebruikt. Ogane levert jaarlijks ruim 1 miljoen gascillinders aan zowel huishoudens als industriële klanten. De expansie is noodzakelijk om in de toenemende vraag naar LPG (kook gas) te kunnen voorzien.

Op het bedrijfsterrein van het gasbedrijf staan er momenteel 5 bolvormige LPG tanks met een totale opslagcapaciteit van 1550 metrieke ton. De uitbreiding met 3 cilindrische tanks biedt opslagcapaciteit voor zo een 800 metrieke ton. De totale capaciteit na de installatie van deze 3 nieuwe tanks komt dan op 2350 metrieke ton. Deze investering is geraamd op USD 5.2 miljoen en stelt de toenemende vraag naar LPG voor de komende 10 jaar veilig.

Hiernaast voorziet deze expansie ook in de LPG behoefte van de Staatsolie raffinaderij. De Staatsolie Raffinaderij is een van onze grootste afnemers van LPG. Om in de LPG behoefte van deze industriële afnemer te kunnen voorzien dient de Gas Company te allen tijde over een standby LPG buffer te beschikken. De toename van opslagcapaciteit bidet ook het voordeel om onderhoud te verrichten op de bestaande LPG opslagtanks.

Het constructiebedrijf Haukes is na een aanbesteding aangetrokken om de fundatie van deze gasopslagfaciliteit te bouwen en de afdeling Project Engineering is belast met de directie en het toezicht op dit project. Delen van de tanks, die in India zijn gebouwd door het bedrijf BNH Gastanks, zijn intussen gearriveerd in Suriname en zullen binnenkort worden geïnstalleerd door dit bedrijf.

Naar verwachting zijn de tanks het tweede kwartaal van 2018 operationeel. De huidige uitbreiding zal de toenemende vraag naar LPG in Suriname tot en met 2028 kunnen accommoderen.

EBS is zich ervan bewust dat straatverlichting een van de meest voorkomende klachten is van haar klanten, en hoopt de achterstand te hebben ingelopen volgend jaar. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk zijn enorm. Zo ook de investeringen voor de landelijke vervanging met led verlichting. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. Ook vandalisme en diefstal zorgen voor straatverlichtingsstoringen. Het bedrijf doet daarom een beroep een ieder toezicht te houden op dit publieksgoed en diefstal en vandalisme te melden wanneer dit plaatsvindt.

 

 

EBS SLUIT DIT JAAR 9,000 KLANTEN AAN

gerealiseerde aansluitingen1

 

EBS SLUIT DIT JAAR 9,000 KLANTEN AAN

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft per 13 november een recordaantal van 8,109 aansluitingen gerealiseerd en is hard op weg om de jaartarget van 9,000 te behalen. Hiermee heeft het bedrijf een grote inhaalslag gemaakt in het inlopen van de achterstand en het reduceren van de wachttijd voor aansluitingen. In gelijking met de voorgaande jaren is in 2017 haast het dubbele van de jaarproductie gerealiseerd en dit ondanks de schaars aanwezige financiële middelen. Deze prestatie is mede mogelijk door de versnelde aanpak, waarbij er een aantal belangrijke verbeteringen zijn gebracht in het aansluitproces, besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en de inzet van alle afdelingen.

Aansluitingen kunnen o.a. worden onderverdeeld in direct uitvoerbare gevallen en voorzieningsgevallen. Aansluitingen waarbij er geen netvoorzieningen getroffen dienen worden zijn tegenwoordig binnen maximaal 2 weken gemaakt. Dit komt doordat er niet gewacht is totdat alle benodigde materialen aanwezig waren en ook door het clusteren van de aansluitingen per wijk.  Voorzieningsgevallen duren doorgaans wat langer. Dit komt vooral door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reële kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10.000. De aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. Deze eigen bijdrage, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en in het verschil moet door de EBS worden voorzien. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt.

Het aansluitproces is in de afgelopen maanden verbeterd. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. Het inzetten van extra resources en het clusteren van werkopdrachten, heeft ook geleid tot de verhoogde uitvoeringscapaciteit. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de EBS hard op weg is naar het realiseren van 9.000 aansluitingen in 2017.

ATJONI BINNENKORT 1X24 UUR ELEKTRICITEIT

ATJONI BINNENKORT 1X24 UUR ELEKTRICITEIT

Ongeveer 500 huishoudens en bedrijven in het dorp Pokigron en omgeving, hebben binnen enkele maanden 1x24uur elektriciteit beschikbaar. Te Atjoni staat er een opwekinstallatie met 2 generatoren, elk met een capaciteit van 350 kW. Deze zorgt ervoor dat de bewoners aldaar voor enkele uren van per dag van elektriciteit worden voorzien. Bij deze dieselcentrale wordt er een 500 kWp solar opweksysteem geïntegreerd die het lokale distributienetwerk zal voeden. Hiervoor zijn er 1680 zonnepanelen geïnstalleerd en wordt ook het bestaand netwerk geupgrade.

Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IaDB) is de Surinaamse Overheid in staat de nodige investeringen te plegen om dit gebied van 1x24uur elektriciteit te voorzien. Het is een pilot project van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie. Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt door de zonnepanelen wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Het project is geraamd op USD 2.5 miljoen. Deze middelen financieren de upgrade van het elektriciteitsnet om een kwaliteitsdienstverlening te bieden en wel 1x24uur aan 494 huishoudens en andere eindgebruikers in Atjoni en Pokigron, waaronder 9 lokale winkels, het burgercentrum en 7 lokale bedrijven.

De oplevering van het project is gepland voor dit jaar. De EBS is belast met de Engineering, Procurement, de constructie, de training van de lokale operators en de aansluiting van 500 nieuwe klanten op het EBS netwerk. Hiervoor dienen de bewoners evenals elke EBS klant over een goedgekeurde huisinstallatie te beschikken en de aansluitkosten te voldoen om op het netwerk van de EBS aangesloten te kunnen worden. Het wachten is nu op de lokale bevolking dat zij hun huisinstallaties aangebracht en goedgekeurd hebben.

Voordelen

De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociaal- economische ontwikkeling van dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid van energie niet plaatsvinden, zullen nu mogelijk zijn. Toerisme komt beter op gang, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en ook het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ‘s nachts verbetert. Ook de sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden.

Verdere expansie 1x24uurs elektriciteitsvoorziening

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Er zijn daarom ook studies gedaan die de mogelijkheden bekijken om 1x24uur elektriciteitsvoorziening vanuit Atjoni verder in het binnenland te brengen.

Atjoni ligt op 200 km afstand van de hoofdstad en is de laatste plek richting het zuiden die nog over de weg te bereiken is. Personen- en goederenverkeer naar de remote gebieden die verder dan Atjoni liggen, geschiedt middels korjalen met een buitenboord motor of per vliegtuig. Atjoni vormt daarom een belangrijke locatie van waaruit het elektriciteitsnetwerk verder richting deze dorpen uitgebreid kan worden waardoor de dorpen verder in het binnenland ook voorzien kunnen worden van 1x24uur elektriciteit. Vanwege de weg kan de centrale te Atjoni gemakkelijk van brandstof worden voorzien vanuit de hoofdstad. Er zijn daarom studies gedaan waarbij de Boven Surinamerivier vanaf Atjoni tot Dangogo en Stonhoekoe gunstige mogelijkheden bieden voor verdere expansie van de grid.

Voor de 24/7 elektriciteitsvoorziening zijn verschillende opwekmethoden zoals zonne-energie, gedecentraliseerde thermische-, gecentraliseerde thermische- en micro Hydro units onderzocht. Hierbij blijkt een gecentraliseerde diesel opwekcentrale die middels  hoogspanningslijnen met de dorpen verbonden is het meest gunstige. Afhankelijk van de lokale omstandigheden in de verschillende dorpen en langs de rivier kunnen additioneel nog zonne- of Hydro installaties worden geplaatst als gedecentraliseerde opwekking die gekoppeld zijn op de hoogspanningslijnen. Hierdoor is er rekening gehouden met de toekomstige groei.

Niet alleen in het binnenland zijn er renewable projecten gepland. De operationele kosten voor thermische opwekking lopen immers hoog op. Daarom is het beleid van de EBS erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa, hydro-energie enzovoorts. Zo wordt er binnenkort ook een aanvang gemaakt in Nickerie en Coronie met de bouw van enkele solar opwekcentrales met een capaciteit van respectievelijk 2x 1 MWp en 1x 300 kWp.

Foto1 (Large)

Einde bericht

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr