Nieuws en publicaties

EBS en RGD tekenen dienstverleningsovereenkomst

EBS en RGD tekenen dienstverleningsovereenkomst

 

DSC_0412 (Large)

De directeuren van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) en de Regionale Gezondheidsdienst (RGD) hebben vandaag in de Grote Vergaderzaal te EBS een dienstverleningsovereenkomst getekend. Dit betekent dat vanaf vandaag gepensioneerden, personeel en rechthebbenden van de EBS gebruik kunnen maken van de diensten van de RGD. Deze samenwerkingsovereenkomst is voor beide partijen voordelig. De RGD kan zijn diensten verruimen terwijl de EBS door deze overeenkomst kosten kan besparen op medische kosten.

Voor de ondertekening zei de EBS algemeen directeur, Rabindre Parmessar dat deze dienstverlening de medewerkers, belanghebbenden en gepensioneerden van de EBS goed uit komt. De RGD is landelijk gevestigd, terwijl dat niet het geval is bij de EBS-poliklinieken. Naast de dienstverlening in de poliklinieken mag er ook gebruikt worden gemaakt van de RGD-apotheken. “Persoonlijk ben ik heel blij dat wij dit hebben kunnen bereiken. Ik denk dat het voor de gepensioneerden, medewerkers en hun gezin fantastisch van te pas komt.” De RGD zal in een aantal districten de volledige medische zorg aan EBS’ers bieden.

Marcel Eijndhoven, technisch directeur noemde de overeenkomst een belangrijke stap. Hij hoopt dat door deze samenwerking de EBS-medewerkers een beter gevoel krijgen wanneer zij medische zorg nodig hebben. “Wij mogen dit een stap van verbetering voor de totale gezondheidszorg noemen.”

Edwin Noordzee, RGD-directeur noemde de overeenkomst een “bijzonder moment”. Hij gaf aan dat het streven van de regering is om de samenwerking tussen overheidsorganen te stroomlijnen.  “Deze samenwerking is echt gezondheid gerelateerd en legt de basis om te allen tijde gebruik te maken van de diensten van de RGD. Wij gaan samenwerken om de gemeenschap samen te dienen’, zei de RGD directeur.

Parmessar zei dat de diensten van de RGD niet gratis zijn. Er is na overleg een redelijk tarief afgesproken waarbij beide partijen content mee zijn. “Het is een win-win relatie’, aldus de EBS-directeur die hoopt dat deze samenwerking in de toekomst tot volledige wasdom komt.

FotoDe directeuren Noordzee en Parmessar van respectievelijk de RGD en EBS feliciteren elkaar na het ondertekenen van de overeenkomst.

EBS BREIDT GASOPSLAGCAPACITEIT UIT

EBS BREIDT GASOPSLAGCAPACITEIT UIT

DSC_0114 (Large)

Heiwerkzaamheden aan de fundaties van de cilindrische LPG-tanks 

 

Om te kunnen voorzien in de toenemende vraag in Liquified Petroleum Gas (LPG) is de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) momenteel bezig de gasopslagcapaciteit van Ogane, te Livorno uit te breiden met 800 metrieke ton (MT). In dit project zijn ook de benodigde LPG pompen en instrumentatie inbegrepen. In verband met de veiligheid worden tegelijkertijd een brandbeveiligingssysteem, inclusief brandbluspomp geïnstalleerd.

De import van LPG is ongeveer 25.000 MT per jaar. LPG wordt in haast alle huishoudens als kookgas gebruikt. Ogane levert jaarlijks ruim 1 miljoen gascillinders aan zowel huishoudens als industriële klanten. De expansie is noodzakelijk om in de toenemende vraag naar LPG (kook gas) te kunnen voorzien.

Op het bedrijfsterrein van het gasbedrijf staan er momenteel 5 bolvormige LPG tanks met een totale opslagcapaciteit van 1550 metrieke ton. De uitbreiding met 3 cilindrische tanks biedt opslagcapaciteit voor zo een 800 metrieke ton. De totale capaciteit na de installatie van deze 3 nieuwe tanks komt dan op 2350 metrieke ton. Deze investering is geraamd op USD 5.2 miljoen en stelt de toenemende vraag naar LPG voor de komende 10 jaar veilig.

Hiernaast voorziet deze expansie ook in de LPG behoefte van de Staatsolie raffinaderij. De Staatsolie Raffinaderij is een van onze grootste afnemers van LPG. Om in de LPG behoefte van deze industriële afnemer te kunnen voorzien dient de Gas Company te allen tijde over een standby LPG buffer te beschikken. De toename van opslagcapaciteit bidet ook het voordeel om onderhoud te verrichten op de bestaande LPG opslagtanks.

Het constructiebedrijf Haukes is na een aanbesteding aangetrokken om de fundatie van deze gasopslagfaciliteit te bouwen en de afdeling Project Engineering is belast met de directie en het toezicht op dit project. Delen van de tanks, die in India zijn gebouwd door het bedrijf BNH Gastanks, zijn intussen gearriveerd in Suriname en zullen binnenkort worden geïnstalleerd door dit bedrijf.

Naar verwachting zijn de tanks het tweede kwartaal van 2018 operationeel. De huidige uitbreiding zal de toenemende vraag naar LPG in Suriname tot en met 2028 kunnen accommoderen.

EBS is zich ervan bewust dat straatverlichting een van de meest voorkomende klachten is van haar klanten, en hoopt de achterstand te hebben ingelopen volgend jaar. De investeringen voor het onderhoud, de reparatie en uitbreiding van de straatverlichting landelijk zijn enorm. Zo ook de investeringen voor de landelijke vervanging met led verlichting. De oorzaak van defecten die optreden zijn voor meer dan 50% te wijten aan schade door derden veroorzaakt. Masten worden aangereden en kosten zijn moeilijk of niet meteen verhaalbaar. Ook vandalisme en diefstal zorgen voor straatverlichtingsstoringen. Het bedrijf doet daarom een beroep een ieder toezicht te houden op dit publieksgoed en diefstal en vandalisme te melden wanneer dit plaatsvindt.

 

 

EBS SLUIT DIT JAAR 9,000 KLANTEN AAN

gerealiseerde aansluitingen1

 

EBS SLUIT DIT JAAR 9,000 KLANTEN AAN

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) heeft per 13 november een recordaantal van 8,109 aansluitingen gerealiseerd en is hard op weg om de jaartarget van 9,000 te behalen. Hiermee heeft het bedrijf een grote inhaalslag gemaakt in het inlopen van de achterstand en het reduceren van de wachttijd voor aansluitingen. In gelijking met de voorgaande jaren is in 2017 haast het dubbele van de jaarproductie gerealiseerd en dit ondanks de schaars aanwezige financiële middelen. Deze prestatie is mede mogelijk door de versnelde aanpak, waarbij er een aantal belangrijke verbeteringen zijn gebracht in het aansluitproces, besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en de inzet van alle afdelingen.

Aansluitingen kunnen o.a. worden onderverdeeld in direct uitvoerbare gevallen en voorzieningsgevallen. Aansluitingen waarbij er geen netvoorzieningen getroffen dienen worden zijn tegenwoordig binnen maximaal 2 weken gemaakt. Dit komt doordat er niet gewacht is totdat alle benodigde materialen aanwezig waren en ook door het clusteren van de aansluitingen per wijk.  Voorzieningsgevallen duren doorgaans wat langer. Dit komt vooral door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reële kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10.000. De aansluitkosten die de klant betaalt, dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. Deze eigen bijdrage, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en in het verschil moet door de EBS worden voorzien. De benodigde aansluitmaterialen zijn ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt, wat een probleem is door de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt.

Het aansluitproces is in de afgelopen maanden verbeterd. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. Het inzetten van extra resources en het clusteren van werkopdrachten, heeft ook geleid tot de verhoogde uitvoeringscapaciteit. Dit alles heeft erin geresulteerd dat de EBS hard op weg is naar het realiseren van 9.000 aansluitingen in 2017.

ATJONI BINNENKORT 1X24 UUR ELEKTRICITEIT

ATJONI BINNENKORT 1X24 UUR ELEKTRICITEIT

Ongeveer 500 huishoudens en bedrijven in het dorp Pokigron en omgeving, hebben binnen enkele maanden 1x24uur elektriciteit beschikbaar. Te Atjoni staat er een opwekinstallatie met 2 generatoren, elk met een capaciteit van 350 kW. Deze zorgt ervoor dat de bewoners aldaar voor enkele uren van per dag van elektriciteit worden voorzien. Bij deze dieselcentrale wordt er een 500 kWp solar opweksysteem geïntegreerd die het lokale distributienetwerk zal voeden. Hiervoor zijn er 1680 zonnepanelen geïnstalleerd en wordt ook het bestaand netwerk geupgrade.

Met financieringsmiddelen van de Inter-American Development Bank (IaDB) is de Surinaamse Overheid in staat de nodige investeringen te plegen om dit gebied van 1x24uur elektriciteit te voorzien. Het is een pilot project van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) waarbij zonne-energie gebruikt zal worden om de gemeenschap te voorzien van elektrische energie. Een deel van de energie die overdag wordt opgewekt door de zonnepanelen wordt opgeslagen in batterijen om deze ‘s avonds te gebruiken. Het project is geraamd op USD 2.5 miljoen. Deze middelen financieren de upgrade van het elektriciteitsnet om een kwaliteitsdienstverlening te bieden en wel 1x24uur aan 494 huishoudens en andere eindgebruikers in Atjoni en Pokigron, waaronder 9 lokale winkels, het burgercentrum en 7 lokale bedrijven.

De oplevering van het project is gepland voor dit jaar. De EBS is belast met de Engineering, Procurement, de constructie, de training van de lokale operators en de aansluiting van 500 nieuwe klanten op het EBS netwerk. Hiervoor dienen de bewoners evenals elke EBS klant over een goedgekeurde huisinstallatie te beschikken en de aansluitkosten te voldoen om op het netwerk van de EBS aangesloten te kunnen worden. Het wachten is nu op de lokale bevolking dat zij hun huisinstallaties aangebracht en goedgekeurd hebben.

Voordelen

De beschikbaarheid van 1×24 uur stroom in dit gebied zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de sociaal- economische ontwikkeling van dit gebied. Economische activiteiten die vanwege de beperkte beschikbaarheid van energie niet plaatsvinden, zullen nu mogelijk zijn. Toerisme komt beter op gang, studenten kunnen ook ‘s avonds hun lessen leren en ook het gevoel van veiligheid in het dorp, vooral ‘s nachts verbetert. Ook de sterke afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, die niet altijd op tijd beschikbaar zijn, zal hiermee sterk gereduceerd worden.

Verdere expansie 1x24uurs elektriciteitsvoorziening

Landelijk zijn er nog vele gebieden die voor de energielevering afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Er zijn daarom ook studies gedaan die de mogelijkheden bekijken om 1x24uur elektriciteitsvoorziening vanuit Atjoni verder in het binnenland te brengen.

Atjoni ligt op 200 km afstand van de hoofdstad en is de laatste plek richting het zuiden die nog over de weg te bereiken is. Personen- en goederenverkeer naar de remote gebieden die verder dan Atjoni liggen, geschiedt middels korjalen met een buitenboord motor of per vliegtuig. Atjoni vormt daarom een belangrijke locatie van waaruit het elektriciteitsnetwerk verder richting deze dorpen uitgebreid kan worden waardoor de dorpen verder in het binnenland ook voorzien kunnen worden van 1x24uur elektriciteit. Vanwege de weg kan de centrale te Atjoni gemakkelijk van brandstof worden voorzien vanuit de hoofdstad. Er zijn daarom studies gedaan waarbij de Boven Surinamerivier vanaf Atjoni tot Dangogo en Stonhoekoe gunstige mogelijkheden bieden voor verdere expansie van de grid.

Voor de 24/7 elektriciteitsvoorziening zijn verschillende opwekmethoden zoals zonne-energie, gedecentraliseerde thermische-, gecentraliseerde thermische- en micro Hydro units onderzocht. Hierbij blijkt een gecentraliseerde diesel opwekcentrale die middels  hoogspanningslijnen met de dorpen verbonden is het meest gunstige. Afhankelijk van de lokale omstandigheden in de verschillende dorpen en langs de rivier kunnen additioneel nog zonne- of Hydro installaties worden geplaatst als gedecentraliseerde opwekking die gekoppeld zijn op de hoogspanningslijnen. Hierdoor is er rekening gehouden met de toekomstige groei.

Niet alleen in het binnenland zijn er renewable projecten gepland. De operationele kosten voor thermische opwekking lopen immers hoog op. Daarom is het beleid van de EBS erop gericht om meer energie te verkrijgen uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie, windenergie, biomassa, hydro-energie enzovoorts. Zo wordt er binnenkort ook een aanvang gemaakt in Nickerie en Coronie met de bouw van enkele solar opwekcentrales met een capaciteit van respectievelijk 2x 1 MWp en 1x 300 kWp.

Foto1 (Large)

Einde bericht

EBS handhaaft vanaf december KPI’s als sturingsinstrument

EBS handhaaft vanaf december KPI’s als sturingsinstrument

Het afgelopen weekend trokken ongeveer 50 leidinggevenden en stafmedewerkers zich terug  voor een strategisch weekend, waarbij verschillende belangrijke aspecten van de organisatie werden gepresenteerd en breedvoerig werden besproken. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren o.a. de accountants rapportage, de transformatie van de keuringsdienst in het kader van de elektriciteitswet, ERP, de IDB en CDB projecten en automatiseringsprojecten. Een van de belangrijke onderwerpen van dit strategisch weekend was de introductie van Key Performance Indicators (KPI’s) binnen het bedrijf.

KPI’s zijn meetbare indicatoren die de targets van een afdeling of divisie vaststellen, welke op hun beurt in lijn zijn met de bedrijfsdoelstellingen. De performance van de afdelingen wordt gemeten en vervolgens vergeleken met de KPI om te kunnen vaststellen als de gestelde target wel of niet is gehaald. Op basis van deze toetsing kan door de manager en de directie tijdig worden ingegrepen en waar nodig worden bijgestuurd om de prestatie van de afdeling en het bedrijf te verbeteren. Bijvoorbeeld, een target van de afdeling Customer Services kan zijn; het verbeteren van de bereikbaarheid van de Klantcontactcenter (175) om de klanttevredenheid te verhogen. Een voorbeeld van de performance indicator die bij deze target hoort is de duur van een telefoongesprek tussen de klant en de KlantContactCenter en de norm die hierbij wordt vastgesteld voor de gespreksduur. Aan de hand van de analyse van de gemiddelde gesprekduur kan de manager van deze divisie maandelijks betere monitoring van de gestelde target doen en tijdig bijsturen.

De voorbereiding van de formulering van de KPI’s door de managers van alle afdelingen is enige tijd terug begonnen en in het weekend werden deze gepresenteerd aan de staf. De managers zijn belast met de administratie en monitoring van de vastgestelde KPI’s en de afdeling Planning, Budgeting en Control (PBC) is belast met de controle hierop. PBC werkt samen met de betreffende manager of het afdelingshoofd aan de totstandkoming van de KPI’s.

Het ligt in de bedoeling dat elke afdeling reguliere rapportage zal moeten doen van de performance van de afdeling middels de door hen vastgestelde KPI’s. Op deze manier kan de performance van elke afdeling beter gemonitord worden en daarmee ook de performance van de organisatie als geheel. Vanaf december dit jaar zullen KPI’s daarom als sturingsinstrument worden toegepast, waarbij er regulier verplichte rapportage per afdeling vereist is.

Vooralsnog betreft de sessie van afgelopen weekend een eerste ronde waarbij voornamelijk de framework van de KPI’s werden gepresenteerd en besproken. In het vervolgtraject zullen de KPI details worden uitgewerkt en uiteindelijk zal de afdeling PBC een dashboard maken waarmee de performance van de afdelingen zal worden gevisualiseerd en waar met een oogopslag kan worden nagegaan wat de status is van de geleverde prestaties.

 

EBS REALISEERT MEER DAN 7.000 AANSLUITINGEN

EBS REALISEERT MEER DAN 7.000 AANSLUITINGEN

 

Aantal aansluitingen

PARAMARIBO- In de afgelopen maanden heeft de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zich extra ingezet om de target van 9.000 aansluitingen in 2017 te realiseren. Tot en met september dit jaar heeft het elektriciteitsbedrijf 7.204 aansluitingen gemaakt. Doorgaans realiseert het bedrijf in een jaar tussen de 5,000 en 6,000 aansluitingen. In mei dit jaar was de jaarproductie reeds overschreden.

Toegang tot elektriciteit is in het dagelijks leven van de mens niet meer weg te denken. In Suriname stijgt de vraag naar elektriciteit jaarlijks met 6%. Vanaf de aansluitkosten in januari vorig jaar voor een groot deel zijn afgeschaft, is er een toename in aanvragen te merken. Het elektriciteitsbedrijf worstelt reeds jaren met een achterstand in aansluitingen en dagelijks komen er gemiddeld 40 nieuwe aanvragen voor een aansluiting of uitbreiding van de elektrische installatie erbij.

De achterstand in aansluitingen is voornamelijk ontstaan door de gebrekkige cashflow van het bedrijf. Vooral daar waar er netvoorzieningen getroffen moeten worden, bijvoorbeeld het plaatsen van transformatoren of een netuitbreiding, liggen de huidige aansluittarieven ver beneden de reëel kosten. Gemiddeld liggen de kosten voor een aansluiting met netvoorzieningen dicht bij de USD 10,000. De aansluitkosten die de klant betaalt dekken ongeveer 20% van de reële kosten voor een aansluiting met voorzieningen. De eigen bijdrage die de klant betaalt, is bij lange na niet toereikend om de kosten te dekken en het verschil moet door de EBS worden voorzien. Naast de inkomsten die ver beneden de kostprijs liggen zijn de benodigde aansluitmaterialen ook voor 90% in Amerikaanse dollars uitgedrukt. Met de gebrekkig beschikbare financiën en een schaarste op de valutamarkt blijft het voor het bedrijf een uitdaging om de gestelde target van minimaal 9,000 aansluitingen voor dit jaar te realiseren.

Er zijn de afgelopen maanden een aantal belangrijke verbeteringen gebracht in het aansluitproces. Door besparingen die bedrijfsbreed zijn doorgevoerd en vooral de inzet van de werknemers, is het mogelijk geweest om de jaarproductie te overschrijden. Na intense brainstormsessies en discussies met de afdelingen die betrokken zijn in het aansluitproces zijn er enkele belangrijke verbeteringen doorgevoerd die een bijdrage hebben geleverd aan dit resultaat. De aanschaf van materiaal is dusdanig georganiseerd dat er in de magazijnen geen tekorten ontstaan en er tegelijkertijd ook geen onnodige druk komt op de financiën komt. Alle aankopen gebeuren zo transparant en efficiënt mogelijk. De aanschaf van aansluitmateriaal verloopt transparant middels internationale aanbestedingen.

Ook een andere werkwijze is enigszins aangepast. In plaats van te wachten tot alle materiaal is gearriveerd, heeft de EBS waar mogelijk meteen alle voorbereidingen getroffen zodat bij aankomst van de materialen de aansluitingen sneller en gemakkelijk kunnen worden gemaakt.

Extra resources zijn ook ingezet en werkopdrachten worden geclusterd waardoor de uitvoeringscapaciteit hoger was dan normaal. Normaal gesproken wordt er voor de aansluitingen gewerkt met 5 ploegen en nu zijn dat er 12 ploegen aangevuld met technische medewerkers van andere afdelingen. De EBS erkent het belang van toegang tot elektriciteit en blijft zich ondanks de vele uitdagingen inzetten om de achterstanden in te lopen.

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

EBS vraagt toegang tot meter voor controle bij OSV

Stroomdief

 

De N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V. EBS) is in juli van dit jaar gestart om door middel van een tiplijn gevallen van onrechtmatig stroomverbruik in kaart te brengen en de overtreders die zich schuldig maken aan dit onmaatschappelijk gedrag alsnog de rekening te presenteren. Via de tiplijn kan elke willekeurige persoon die kennis draagt van gevallen van onrechtmatig stroomverbruik dit doorgeven, waarna de EBS dit verder onderzoekt in het veld. Het komt echter vaker voor dat bij de controle op de adressen waar deze overtredingen zijn gemeld, de medewerkers van het bedrijf stuiten op poorten die op slot zijn. Dit maakt het onmogelijk om het onderzoek adequaat en volledig te kunnen doen. De EBS benadrukt dat het te allen tijde toegang dient te hebben tot de verbruiksmeter. Dit voor de meteropname, maar ook voor de controle van het meetinstrument.

Uit cijfers van de afdeling Billing blijkt dat ongeveer 30% van de doorgegeven gevallen niet adequaat gecontroleerd kan worden vanwege een gesloten poort. In dit soort gevallen wordt er een briefje achtergelaten waarin staat dat de meter gecontroleerd moet worden. De klant heeft dan de gelegenheid om in contact te treden met de EBS.

Indien de toegang tot het meetinstrument onmogelijk blijft zal de EBS de politie vragen om assistentie te verlenen zodat het zijn werkzaamheden kan uitvoeren.

Vanaf eind juli zijn er reeds 89 gevallen van onrechtmatig stroomverbruik gemeld waarvan na onderzoek is gebleken dat er  in 41 gevallen inderdaad sprake was van onrechtmatig stroomverbruik.De EBS is de samenleving dankbaar voor hun bijdrage en rekent op hun verdere ondersteuning

Klant vervoerde gasfles op onverantwoorde manier

Klant vervoerde gasfles op onverantwoorde manier

De 100 lb. gasfles die in een pick-upbak werd vervoerd en op de hoek van de Noordpolderdam en de Vierde Rijweg explodeerde, werd op een verkeerde wijze vervoerd. Uit onderzoek van Ogane, een dochteronderneming van de N.V. Energiebedrijven Suriname (N.V.EBS), blijkt dat de chauffeur de gasfles liggend in de laadbak vervoerde. Daarnaast was de fles niet vastgebonden. Het gevolg was dat door de heen en weer gaande beweging waarschijnlijk de kraan opendraaide waardoor er gas ontsnapte. Door een vonkje ontstond er brand met de ontploffing als gevolg.

Verder onderzoek heeft uitgewezen dat de chauffeur niet geregistreerd staat bij Ogane als 100 lb. klant. Hij kocht de gasfles bij een depothouder (winkelier) die niet bevoegd is 100 lb. in beheer te hebben noch te verkopen. Uit een gesprek met de depothouder is gebleken dat hij op een illegale wijze de 100 lb. gasflessen koopt bij een hoofddepothouder die 100 lb. cilinders uitsluitend aan constructiebedrijven mag doorverkopen.

In Paramaribo is uitsluitend Ogane en in de districten zijn ook hoofddepothouders bevoegd 100 lb. gasflessen te vervoeren. De cilinders worden aan huis bij de klant bezorgd en vervolgens verwisseld door speciaal daarvoor getraind personeel. De chauffeur was daarom in overtreding en bracht daardoor zijn leven en dat van anderen in gevaar.

Om toekomstige calamiteiten te voorkomen zal de N.V. EBS gepaste maatregelen treffen tegen (hoofd) depothouders die zich niet houden aan de voorgeschreven veiligheidsprotocollen en leveringsvoorwaarden. Verder doet de N.V. EBS een beroep op alle klanten zich aan de onderstaande veiligheidsvoorwaarden te houden:

  1. Het is verboden een of meerdere gasflessen in een gesloten voertuig te vervoeren.
  2. De gasfles moet altijd staand worden vervoerd.
  3. De gasfles moet vastgebonden/vastgezet worden om eventuele vonken te voorkomen.
  4. De gasfles mag niet al te lang in de zon staan.

Het LPG-gas in de gasflessen is licht ontvlambaar en daardoor levensgevaarlijk als de veiligheidsvoorschriften niet worden nageleefd. De bestuurder van de pick-up heeft dit voorval overleefd. Echter kon het anders zijn afgelopen indien dit geval zich had voorgedaan in de binnenstad of een dichtbevolkte woonwijk. De EBS vraagt daarom alle klanten zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. Vervoeren van 100 lb. gasflessen mag alleen door Ogane in Paramaribo en/of door de hoofddepothouders in de districten. Slechts in uitzonderlijke gevallen, doch onder stringente voorwaarden wordt door Ogane aan individuen toestemming verleend de 100 lb. gasfles zelf te mogen vervoeren.

EBS beloont tipgevers van onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal

EBS beloont tipgevers van onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal

Eerder deze week kondigde de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) in een persbericht aan dat personen die kennis dragen over stroomdiefstal deze informatie anoniem kunnen doorgeven via de tipgeverslijn. Via de website www.nvebs.com/onrechtmatig-stroomverbruik/ en via het nummer 175 optie 5, kunnen klanten nu gevallen van onrechtmatig stroomverbruik anoniem melden. Tips die werkelijk leiden tot ontdekking van stroomdiefstal zullen worden beloond. De EBS hoopt met deze maatregel de toenemende diefstal van stroom een ferme halt toe te roepen.

Elke melding wordt discreet behandeld! De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt daarom eerst intern nagegaan als er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt o.a. middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Als na onderzoek inderdaad blijkt dat er sprake is van onrechtmatig stroomverbruik, wordt na inning van de verschuldigde gelden bij de overtreder, overgegaan tot vergoeding van de tipgever. De beloning is gelijkgesteld aan 10% van het door de overtreder verschuldigd bedrag aan de EBS. De tipgever kan tot een bedrag van maximaal SRD 5000 beloond worden.

Stroomdiefstal is een onrechtmatige daad. Er is sprake van stroomdiefstal als elektriciteit van de EBS wordt verbruikt zonder dat het verbruik geregistreerd wordt door een EBS-kWh-meter. Ook de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening in de omgeving kan beïnvloed worden door stroomdiefstal. Wanneer het beschikbaar vermogen in de omgeving wordt overschreden kunnen er spanningsklachten, kortsluitingen en storingen ontstaan. Deze gevolgen treffen niet alleen de overtreder maar de hele omgeving. Illegale aansluitingen brengen brandgevaar met zich mee en zijn levensgevaarlijk. De EBS rekent daarom op uw volledige samenwerking. Met uw ondersteuning kan onrechtmatig stroomverbruik tot een minimum worden beperkt.

Onrechtmatig Stroomverbruik is illegaal en levensgevaarlijk

Onrechtmatig Stroomverbruik is illegaal en levensgevaarlijk

Onrechtmatig stroomverbruik, meer bekend als elektriciteitsdiefstal is een ernstige overtreding en komt tegenwoordig vaker voor dan gedacht. Dit blijkt uit monitoringscijfers van de N.V. Energiebedrijven Suriname. Er zijn verschillende vormen bekend en elektriciteitsdiefstal komt voor bij zowel kleinverbruikers als grootverbruikers. Van manipulatie van de meter tot illegale verbindingen met het elektriciteitsnet. De EBS heeft zich voorgenomen om dit vraagstuk structureel aan te pakken. Het bedrijf wil met behulp van een tipgeverslijn, gevallen van elektriciteitsdiefstal opsporen. Burgers die kennis dragen van gevallen van elektriciteitsdiefstal kunnen deze anoniem melden. Tips die inderdaad leiden tot bevestiging van onrechtmatig stroomverbruik zullen worden beloond.

De EBS houdt er rekening mee dat er bewust of onbewust verkeerde meldingen kunnen worden gedaan. Alvorens de controle bij de klant thuis te doen, wordt derhalve eerst intern nagegaan als er voldoende aanwijzingen zijn voor verdenking op stroomdiefstal. Dit gebeurt o.a. middels analyses van historische verbruiksdata en andere controlemechanismen. Indien na zowel intern onderzoek als onderzoek ter plekke elektriciteitsdiefstal is geconstateerd zal de stroomlevering onmiddellijk worden gestaakt. De overtreder dient eerst alle verschuldigde kosten te voldoen alvorens de elektriciteitstoevoer zal worden hersteld.

Onrechtmatig stroomverbruik oftewel stroomdiefstal is illegaal en de gevolgen kunnen desastreus zijn. Stroomdiefstal leidt niet alleen tot commerciële verliezen voor het bedrijf, maar kan ook brand veroorzaken en is dus levensgevaarlijk. Overtreders die dit soort risico’s nemen, stellen niet alleen zichzelf bloot aan de gevaren, maar ook de mensen in de omgeving. Onrechtmatig stroomverbruik kan ook leiden tot allerlei spanningsklachten en storingen in de omgeving. Indien er meer elektriciteit wordt verbruikt dan het beschikbaar vermogen, kan de spanning zodanig beïnvloed worden dat de kwaliteit van de energietoevoer in de omgeving afneemt.

De EBS tracht middels de tipgeverslijn sneller en effectiever gevallen van stroomdiefstal op te sporen en aan te pakken en doet een beroep op de samenleving elke waargenomen onregelmatigheid te melden.

Paramaribo 2 augustus 2017

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr