Betalen

Wanneer moet ik betalen?

 • U bent in de gelegenheid om binnen 30 dagen uw rekening te betalen.
 • Is de eerste rekening nog niet betaald en komt de tweede rekening reeds uit dan worden naast de openstaande rekeningen ook incassokosten in rekening gebracht. Houd u daarom rekening met de uiterlijke betaaldag die voor uw wijk geldt. In de tabel hieronder vindt u een overzicht van de facturering en betaling per groep. De aansluitnummers zijn in groepen verdeeld, waarbij u op vaste tijdstippen in de maand uw meterstand kunt doorgeven. Ook de facturering door de EBS en de start en uiterlijke datum van betaling zijn in groepen verdeeld.

Welke uiterlijke betaaldag geldt voor mij?

Voorbeeld

Begint uw aansluitnummer met PW (groep 2), dan betekent het dat op den 8ste van iedere maand uw meterstand wordt opgenomen of door u wordt doorgegeven. De datum waarop de rekening uitkomt voor deze groep is  de 14e van iedere maand en vanaf de 15e van de maand tot uiterlijk de 14e van de volgende maand bent u in de gelegenheid om uw rekening te betalen.

 • Bij het vervallen van de betalingstermijn van de eerste rekening zal worden overgegaan tot het stopzetten van de stroomtoevoer.
 • De kosten m.b.t. het stopzetten en het hervatten van de stroomtoevoer zullen eveneens in rekening worden gebracht.
 • Het hervatten van de stroomtoevoer zal pas plaatsvinden indien alle vervallen rekeningen en de bijbehorende kosten zijn voldaan.

 

Incassokosten geldig voor huishoudelijke afnemers t.w. Tarief 11.

Tarief
2 openstaande rekeningen

SRD 25

3 openstaande rekeningen

SRD 55

Stopzetten en hervatten stroomtoevoer

SRD 175

 

Incassokosten geldig voor klein commerciële verbruikers, tijdelijke aansluitingen en overige niet huishoudelijke aansluitingen t.w. Tarief 21, 23, 24, 25, 31.

Tarief
2 openstaande rekeningen

SRD 75

3 openstaande rekeningen

SRD 150

Stopzetten en hervatten stroomtoevoer

SRD 350

 

Incassokosten geldig voor grootverbruikers t.w. Tarief 22, 26, 32, 39.

Tarief
2 openstaande rek

SRD 250

3 openstaande rek

SRD 375

Stopzetten en hervatten stroomtoevoer:
Klanten op het Laagspanningsnet

Klanten op het Hoogspanningsnet

SRD 425

SRD 1715


Let op: wij brengen extra kosten in rekening indien u twee openstaande rekeningen heeft.

U hoeft dus niet te wachten op uw kennisgeving.

Omschrijving Groep 1 Groep 2 Groep3 Groep 4 Groep 5
Aansluitnummers beginnende met DL-DO-DG-DK-DS-DM-DD-DE-DZ M-PA-PH-PW 1-A-6-DN-71 DA-DW-DI-DP-DR 0-DC-K-L
De meteropname dagen De 3e van de maand De 8ste van de maand De 12e van de maand De 12e van de maand De 15e van de maand
De rekening te betalen vanaf De 11e van de maand De 15e van de maand De 19e van de maand De 23e van de maand De 23e van de maand
De uiterlijke betaaldag van de rekening De 10e van de volgende maand De 14e van de volgende maand De 18e van de volgende maand De 22e van de volgende maand De 22e van de volgende maand

Tarieven

De N.V. Energiebedrijven Suriname maakt bekend dat het kWh tarief voor de verschillende verbruikersgroepen
als volgt is:

De aanpassing voor de huishoudelijke afnemers is als volgt:

Bij verbruik tot maximaal 150 kWh
Verbruik Tarief P/kWh (SRD)
≤150 kWh 0.15

Wat wordt mijn nieuwe rekening?

Bij verbruik tot maximaal 150 kWh

Is uw verbruik bijvoorbeeld 143 kWh, dan is de berekening als volgt:
(143 X 0.15) + abonnement = stroomrekening

Bezoek onze calculator voor een indicatie van nieuwe rekening of bel met onze klantcontactcenter op 175

Bij verbruik meer dan 150 kWh

De EBS is afgestapt van het gemengd tarievensysteem. Volgens het oud systeem betaalden verbruikers tot een verbruik van 450 kWh volgens het gestaffeld model. Bij een verbruik groter dan 450 kWh werd binnen de verbruikscategorieën 451- 600 kWh, 601 – 800 kWh en groter dan 800 kWh, een flat-rate model gehanteerd. De EBS hanteert dit model niet meer en zal voor bovengenoemde verbruiksgroepen ook het staffelmodel hanteren

Het aantal verbruikte kWh wordt verdeeld in verbruikscategorieën. Bij het overschrijden van een verbruikscategorie wordt het resterende deel van het aantal verbruikte kWh, vermenigvuldigd met het tarief dat geldt binnen die categorie.

Tarievenstructuur (staffelmodel)

Huishoudelijk tarief
Verbruik Tarief p/kWh (SRD)
0 – 150 kWh 0.27
151 – 300 kWh 0.30
301 – 450 kWh 0.33
451 – 600 kWh 0.50
601 – 800 kWh 0.74
> (groter dan) 800 kWh 1.31

 

Abonnementstarief op basis van uw fase-aansluiting. Dit kan zijn 1-fase, 2-fase of 3-fase. Op uw kennisgeving kunt u aflezen welke fase-aansluiting u heeft.

Abonnement
1 fase 10.85
2 fase 16.50
3 fase 18.25

Een klant die bijvoorbeeld een verbruik van 966 kWh heeft, betaalt in het nieuw gestaffeld systeem het volgende:

Verbruik: 966 kWh

 

Huishoudelijk tarief
Verbruik Tarief p/kWh (SRD) Bedrag
0 – 150 kWh 0.27 SRD 40.50
151 – 300 kWh 0.30 SRD 45.00
301 – 450 kWh 0.33 SRD 49.50
451 – 600 kWh 0.50 SRD 75.00
601 – 800 kWh 0.74 SRD 148.00
> 800 kWh  (166 kWh) 1.31 SRD 217.46
Totaal (exclusief abonnementskosten)  SRD 575.46

 

 

Hoe bereken ik mijn verbruik?

Een inschatting van de kosten die gepaard gaan met uw verbruik bepaalt u als volgt: Maandbasis: neem uw meterstand op bij maand 1. Ga de volgende maand rond dezelfde dag en tijd het verbruik na. (meterstand maand 2 – meterstand maand 1) = uw maandverbruik. Dit kunt u ook per dag of per week berekenen.


 De aanpassing voor de sociale afnemers is als volgt:

Verbruik p/kWh (SRD)
0.35

 

Is uw verbruik bijvoorbeeld 577 kWh, dan is de berekening als volgt:
577 x 0.35 + abonnement= stroomrekening

Abonnementstarief op basis van uw fase-aansluiting. Dit kan zijn 1-fase, 2-fase of 3-fase. Op uw kennisgeving kunt u aflezen welke fase-aansluiting u heeft.

Abonnement
1 fase 10.85
2 fase 16.50
3 fase 18.25

 Bezoek onze calculator voor een indicatie van nieuwe rekening of bel met onze klantcontactcenter op 175


De aanpassing voor niet huishoudelijke afnemers

 

Klein commerciële afnemers;  daarbij behoren de bedrijven met een aansluiting < 24 KVA

 

Verbruik p/kWh (SRD)
0.50

 

Abonnement
1 fase 10.85
2 fase 17.55
3 fase 21.35

 

Is uw verbruik bijvoorbeeld 577 kWh, dan is de berekening als volgt:
577 x 0.50 + abonnement= stroomrekening

 


 

Groot commerciële afnemers; daarbij behoren de bedrijven met een aansluiting > 24 KVA

kWh-LT kWh-HT KVA Abonnement Toeslag
Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD)
0.45 0.54 10.90 21.35 0.21

 

Industriële afnemers; daarbij behoren de bedrijven met een hoogspanningsaansluiting

kWh-LT kWh-HT KVA-LT KVA-HT Abonnement Toeslag
Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD) Tarief (SRD) Arbeidsfactor
0.45 0.54 10.90 13.00 77.50 0.21

Rekening opvragen

 

Via sms

Toets in: rek <aansluitnummer>

Voorbeeld: Rek L99900 SMS naar het nummer 1222

Via het telefoonnummer 175

Hiervoor heeft u zowel uw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

Via de website

Log in en ga naar “Inzicht in uw rekeningen”

Hiervoor heeft u zowel uw aansluitnummer als uw klantnummer nodig.

U hoeft dus niet te wachten op uw kennisgeving!

De kosten opbouw

Maandelijks wordt u een elektriciteitsrekening gepresenteerd. Deze elektriciteitsrekening bestaat uit een bedrag voor de verbruikte Kilowatturen (kWh) en het abonnement dat bij dit verbruik hoort. Betaalt u per kas, dan komen daar nog zegelkosten bij. De hoogte van uw stroomrekening heeft u dus zelf in de hand. Om de hoogte van uw stroomrekening zelf te kunnen bepalen, laten wij u aan de hand van een voorbeeld een overzicht zien van het vastrecht en de prijs per kilowattuur.

Voorbeeld:

Uw aansluitnummer begint met “Axxxxx”. Uw meterstand is opgenomen op de 15e van de maand.

Indien u uw meterstand op 15 maart opneemt, neemt u het in de maand april wederom op den 15e op. U trekt de meterstand van maart af van die van april en komt het verbruik voor die maand.

Meterstand KWH
Uw meterstand 15 april 13580 kWh
Uw meterstand 15 maart 13100 kWh
Uw maandverbruik 480kWh

Wilt u een inschatting van wat u gaat betalen volgens het nieuw tarief dat vanaf 15 oktober 2015 is ingegaan,

klik hier en bereken het zelf.

De betaalwijzen

Uw rekening kunt u op de volgende manieren betalen:

Per kas:

U kunt uw betaling doen bij al onze dienstencentra en incasso kantoren:

 • Dienstencentra
  • Hoofdkantoor,
  • Zorg & Hoop,
  • Munder,
  • Latour,
  • CHM,
  • Nickerie
 • Incasso kantoren
  • Maretraite Mall,
  • Mega J,
  • Surpostkantoren te Lelydorp,
  • Coronie,
  • Groningen en Wageningen,
  • Dumar Exchange N.V. te Meerzorg,
  • DSB Bank Moengo
  • GODO Albina

Ga naar contactpagina.

Via automatische bankinhouding:

Download het formulier voor bankmachtiging of haal het op bij uw bank, ons Hoofdkantoor of één van onze dienstencentra. U vult het formulier in 3-voud in. De uiterlijke inleverdatum voor machtigingen en intrekkingen die per desbetreffende maand moeten ingaan, dienen vóór de 15e van dezelfde maand afgegeven te worden. Levert u de machtiging/intrekking na de 15e van de maand in, dan zal deze pas de volgende maand ingaan. De machtiging geeft u af bij ons op het Hoofdkantoor of bij één van onze dienstencentra. U kunt het ook scannen en mailen naar customerservices@ebs.sr.

Per cheque

 

Via Internet bankieren

DSB 10.39.725

RBC 122.73.454

Hakrinbank 513.10.73

Alle EBS rekeningnummers op een rij:

Bank Rekening nummer
DE SURINAAMSCHE BANK (DSB) 10.39.725
HAKRINBANK 513.10.73
REPUBLIC BANK SURINAME 0.122.73.454.6
VOLKS CREDIET BANK (VCB) 1225.1.1545
LANDBOUWBANK 5510.1.088.0
FINABANK 116.04.64
SURINAAMSE POST SPAARBANK (SPSB) 161.181.510
GODO 93.50.72

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr