Elektriciteit aanvragen

Kies uw aansluiting en installateur

Er zijn verschillende aansluitingen die voor u van toepassing kunnen zijn. Voor alle aansluitingen geldt, dat u eerst een erkende installateur in de hand neemt. Deze treft de nodige voorzieningen voor uw pand.

Bekijk de lijst met door de EBS-erkende installateurs of Download deze.

Nieuwe aansluiting

Is uw pand nog niet voorzien van elektriciteit, dan kunt u een nieuwe aansluiting aanvragen. Het is van belang dat u al in een vroeg stadium contact opneemt met een erkende installateur om u te adviseren. De installateur zal de aanvraag voor u bij de EBS indienen. Bij nieuwe aansluitingen kunt u kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse aansluiting.

Uitbreiding

Een uitbreiding vraagt u aan wanneer uw huidig vermogen niet voldoende is. U kunt een vermogensuitbreiding aanvragen van 127V naar 220V (2 fasen of 3 fasen).

Revisie

Heeft u de behoefte om uw installatie te reviseren, dan kunt u via een erkende installateur uw aanvraag laten indienen.

Revisie vindt plaats wanneer:

  • u een bestaande installatie gedeeltelijk of volledig wil vervangen;
  • u het vermoeden heeft dat de installatie verouderd is;
  • bij weder aansluiting geconstateerd wordt dat de installatie onvolledig is;
  • uw woning is afgebrand.

Tijdelijke aansluiting

Heeft u tijdelijk elektriciteit nodig voor bouwwerkzaamheden, feestjes, braderieën, (straat) bijeenkomsten, dan kunt u dit ook via een erkende installateur laten aanvragen.

De aanvraag voor een tijdelijke aansluiting met de duur van 2 á 3 dagen dient u uiterlijk twee weken voor aanvang van uw activiteit, in bij de EBS.

Bestaande aansluiting

Heeft u een bestaande aansluiting die langer dan een jaar is afgesloten, dan kunt u zich aanmelden op ons hoofdkantoor of onze dienstencentra te Zorg & Hoop, Munder, Latour, CHM en Nickerie bij de afdeling Klantenservice. De installatie zal onderworpen moeten worden aan een herkeuring.

Keuring van de installatie door EBS

Wanneer uw aanvraag bij de EBS is goedgekeurd, zal de installateur een keuringsdatum aanvragen. Nadat de installatie is goedgekeurd, wordt er een keuringsbewijs gegenereerd welke de installateur aan u overhandigt.

Offerte en betaling

Aansluitkosten

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat middels de missive van de Raad van Ministers op 29 juli 2016 het tarievenstelsel voor de realisatie van aansluitingen ten behoeve van huishoudens is aangepast.

pakket installatiegegevens waarborgsom aansluitbijdrage
  PZ Vermogen SRD component US$ component
P1 1 x 25A 3kVA SRD 55  geen geen
P2 2 x 25A 6 kVA SRD 105 300 geen
P3 2 x 35A 9 kVA SRD 160 300 geen
P5 3 x 25A 10 kVA SRD 180 500 geen
P6 3 x 35A 13 kVA SRD 230 1.500 1.175
P7 3 x 50A 19 kVA SRD 340 1.800 1.225
P8 3 x 63A 24 kVA SRD 425 2.100 1.370
P9 3 x 80A 30 kVA SRD 550 2.300 1.810

De EBS benadrukt dat de aanpassing uitsluitend geldt voor aanvragen ten behoeve van huishoudens met een elektrisch vermogen tot maximaal 30 kVA.

Uitleg nieuw tarievenstelsel t.b.v. huishoudens

Huishoudelijke verbruikers die een 1 fase aansluiting aanvragen (1 x 25A) wordt de waarborgsom in rekening gebracht. Deze categorie betaalt geen aansluitbijdrage.

Verbruikers die een 2 fase aansluiting wensen, betalen aan de hand van het vermogen een waarborgsom van SRD 105 of SRD 160. Daarnaast wordt voor het aanvragen van een 2 fase aansluiting SRD 300 opgebracht. Deze categorie betaalt geen valuta component.

Verbruikers die een 3 fase aansluiting tot 10 kVA wensen, betalen geen US$-component. Slechts de waarborgsom van SRD 180, en een aansluitbijdrage van SRD 500 moet worden voldaan.

Verbruikers die een 3-fase aansluiting prefereren met een vermogen groter dan 10kVA, betalen naast de waarborgsom en een bedrag in Surinaamse dollars, ook een US dollar bedrag op hun offerte.

Aanvraag

Bij het aanvragen van een installatie is het belangrijk om vooraf een globaal beeld te hebben van uw verbruik. Een klein huishouden met standaard apparatuur zoals een rice-cooker, TV, ijskast, radio, computer, wasmachine en ongeveer 7 spaarlampen zal een 1 fase aansluiting voldoende zijn.

Als u van plan bent meerdere apparaten te gebruiken, is het aan te raden een groter vermogen aan te vragen. Dit kan in overleg met een door de EBS erkende installateur. Bij een te klein vermogen zal bij het tegelijkertijd aanschakelen van zware stroomtrekkers de zekering aangesproken worden waardoor uw installatie automatisch wordt uitgeschakeld.

Aanvragers kunnen het US dollar bedrag in Surinaamse valuta betalen. Voor alle US dollar bedragen geldt, de Centrale Bank koers die op de dag van de betaling wordt gehanteerd.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u 1 x 24 uur contact opnemen met ons klantcontact center op het nummer 175.

Aansluiting

Na de registratie en betaling gaat de EBS over tot het uitvoeren van de eventuele voorzieningen voor de aansluiting. Nadat de voorzieningen zijn afgerond, neemt de EBS een dag voordat de aansluiting zal plaatsvinden contact met u op. U wordt op de hoogte gesteld van de dag en tijd, waarop de EBS langskomt voor uw aansluiting.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr