Nieuws en publicaties

Persbericht: Obstakels elektriciteitsmasten

PARAMARIBO 25 JULI 2019- De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) wenst het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen:

Wij merken dat de elektriciteitsmasten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) worden gebruikt om vlaggen, reclamebordjes en andere zaken aan te bevestigen.

Deze reclame attributen zorgen ervoor dat bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk, de monteurs er last van ondervinden. Ook degene die deze voorwerpen aanbrengen, stellen zich bloot aan eventuele gevolgen als zij het hoogspanningsnet dichtbij naderen. Deze attributen zorgen er ook voor dat bij bepaalde weersomstandigheden (wind, regen) additionele storingen kunnen optreden die vaak ook nadelige gevolgen voor de klanten hebben.

Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals vlaggen, aanplakkingen, spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien etc. te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS.

Het bedrijf zal deze attributen doen verwijderen en de kosten daarmede gepaard gaande aan de eigenaar c.q. opdrachtgever in rekening brengen.

De EBS doet een beroep op een ieder om er aan mede te werken dat er geen reclame attributen e.d. op de masten worden aangelegd, ter waarborging van de kwaliteit van de stroomvoorziening.

Persbericht: Vliegertijd vergroot kans op storingen

PARAMARIBO 25 JULI 2019- De grote droge tijd en vakantie staan voor de deur. Dit is dan ook de tijd dat de jeugd in grote getalen in verschillende buurten vliegers zullen oplaten. De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) merkt dat vooral gedurende deze tijd veel vliegers in het elektriciteitsnet terecht komen, wat een toename van het aantal storingen veroorzaakt. Dit heeft vele gevolgen. Het ongerief bij de klanten die aangesloten zijn op het distributie netwerk neemt daardoor toe evenals voor de EBS. Daarnaast neemt het risico op ongelukken ook toe daar zich situaties kunnen voordoen waarbij het vliegermateriaal de spanning door geleid met alle gevolgen van dien. Dit kan voor levens bedreigende situaties voor de vliegeraars en of derden zorgen.

Als een vlieger ongelukkiger wijs toch in het netwerk komt en vast blijf zitten, geef dit door aan de EBS klantenservice op het nummer 175. Zorg ervoor dat niemand aan de vlieger komt.

De EBS doet een dringend beroep op ouders en buurtbewoners om extra toezicht te houden op hun pupillen, wanneer deze vliegers oplaten en dat zulks zoveel als mogelijk gebeurt op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen, zoals open velden.

Opening EBS betaalkantoor Comm.Weythingweg

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) brengt de dienstverlening nog dichter bij u.

Vanaf vrijdag 21 juni 2019 is het mogelijk om de stroomrekening te betalen bij de nieuwe EBS dienstverlener, N.V.VESH Agency, gevestigd aan de Commissaris Weytingweg nr. 812 (bij de rotonde van de 5e Rijweg).

Dit incassokantoor is 7 dagen per week geopend van 7u s ’morgens tot

10 uur s ’avonds en biedt klanten in de omgeving Leiding, Uitkijk, Vijfde Rijweg en Jarikaba de mogelijkheid om de elektriciteit- water- en telefoonrekening op één locatie te betalen.

SPECIAAL VOOR UW GEMAK!

Kookgasprijzen niet verhoogd

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt heden, vrijdag 14 juni 2019, bekend dat de tarieven voor kookgas NIET zijn verhoogd. Geruchten die hieromtrent worden verspreid via social media en andere kanalen berusten niet op waarheid. De officiële gasprijzen zoals door het Ministerie van Handel en Industrie vastgesteld, blijven ongewijzigd en zien er als volgt uit;

Omgeving 20lbs 28lbs  100lbs
Paramaribo SRD 35.75 SRD 48.50  SRD 186.00
Brokopondo SRD 38.00 SRD 51.00  SRD 198.00
Commewijne SRD 36.25 SRD 49.00  SRD 188.00
Coronie SRD 38.00 SRD 51.00 SRD 198.00
Lelydorp + Para SRD 36.00 SRD 48.75  SRD 187.00
Saramacca SRD 37.50 SRD 50.25  SRD 195.00
Albina SRD 38.75 SRD 51.75  SRD 200.00
Moengo SRD 38.00 SRD 51.00 SRD 198.00
Nickerie SRD 37.00 SRD 52.00  SRD 192.00
Wageningen SRD 37.75 SRD 52.00  SRD 198.00

De EBS wenst ten overvloede te benadrukken dat de gasvoorraad voldoende op peil is en dat klanten bij elke depothouder of bij Ogane terecht kunnen voor het hervullen van hun gascilinders.

Voor meer informatie over de officiële gasprijzen kunt u 1 x24 uur bellen naar de EBS Klantenservice op het nummer 175, of bezoek onze website op: www.nvebs.com/thuis/ogane-gas/tarieven-voor-het-hervullen/

Trafomast valt om op voorbijrijdend voertuig

PARAMARIBO 1 MEI 2019- Vanmiddag kwam een mast,  met daarop een transformator van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langs de Nieuw Weergevondenweg om te vallen. Ongelukkigerwijs kwam deze mast op een voorbijrijdend voertuig terecht. Het voertuig, is hierdoor ernstig beschadigd geworden.  Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De manschappen van de EBS, zijn gemobiliseerd om het net te rehabiliteren, en de stroom voorziening in de omgeving, welke was komen weg te vallen, te herstellen.

In verband met het rehabilitatieproject Nieuw Weergevondenweg, is de EBS in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) bezig de masten langs de Nieuw Weergevondenweg te verplaatsen van de zuidelijke naar de noordelijke berm. Op voornamelijk deze berm zijn door een contractor van OWT&C grondverzetwerkzaamheden gaande (aanbrengen nieuwe riolering etc.). Met de zware regen van de afgelopen 24 uur is op diverse locaties de bodemgesteldheid dusdanig veranderd (zacht grond) dat dit erin heeft geresulteerd dat de mast scheef kwam te staan en door het gewicht van de transformator helaas op een voorbijrijdend voertuig terecht is gekomen.

Met de benadeelde zijn er reeds afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. De EBS betreurt dit incident en biedt aan de gemeenschap bij dezen haar verontschuldiging voor het ongemak als zodanig ontstaan.

EBS KLANTENSERVICE INTRODUCEERT NIEUW BEDIENINGSCONCEPT

PARAMARIBO 30 NOVEMBER 2018-Analyses tonen aan dat de meeste telefoontjes naar de klantenservice van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) plaatsvinden tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds. Door de huidige bezetting en het aantal telefoontjes tijdens de piekuren is de EBS klantenservice daarom niet altijd even gemakkelijk te bereiken. Dit tot enorme ergernis van de klant die naar 175 belt.

Ter verbetering van de bereikbaarheid tijdens de piekuren, zal het bedrijf overstappen naar een nieuw klantbedieningsconcept, waarbij telefoontjes naar de klantenservice per ingaande 1 december 2018 van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds worden beantwoord door de Klantenservice en telefoontjes die van 7 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens binnenkomen, door de Storingsdienst. Tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds zullen alle diensten van de EBS beschikbaar zijn en na 7 uur s ‘avonds beperkt zijn tot het doorgeven van storingen en andere technisch gerelateerde zaken.

  • 07:00 u ’s morgens – 19.00 u ‘s avonds:    Alle diensten
  • 19:00 u ’s avonds – 07.00 u ‘s morgens:    Storingen en technisch gerelateerde zaken

De EBS merkt op dat veel klanten vooral de meterstand telefonisch wensen door te geven en openstaande rekeningen telefonisch op vragen. EBS biedt hiervoor voldoende elektronische mogelijkheden waarvan de klant gebruik kan maken. Het IVR (Interactive Voice Recorder) systeem beschikt over een automatisch antwoordapparaat dat de klant in staat stelt om zonder tussenkomst van een telefonist de meterstand op elk uur van de dag door te geven. Hiernaast kan de meterstand ook zelf worden doorgegeven via de website, sms of de EBS mobiele app. Hetzelfde geldt voor het opvragen van openstaande rekeningen, die via de website en de EBS mobiele app bekeken kunnen worden. Het bedrijf doet daarom een beroep op zijn klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van deze E-service.

De EBS vraagt zijn klanten rekening te houden met het gewijzigd klantbedieningsconcept en wenst hiermee haar bereikbaarheid drastisch te verbeteren.

PERSBERICHT: Betaling rij- en voertuigenbelasting ook mogelijk bij EBS kassa’s

 

Foto: Algemeen Directeur Rabindre Parmessar betaalt als eerste EBS’er de rij- en voertuigenbelasting bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat.

 

 

PARAMARIBO 28 NOVEMBER 2018-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is onlangs met het ministerie van Financiën overeengekomen dat met ingang van maandag 3 december 2018 ook via de loketten, de ontvangsten van de gelden bestemd voor rij- en voertuigenbelasting kunnen worden  gedaan. Vanaf maandag 3 december 2018 zijn klanten/burgers bij de incassokantoren/dienstencentra: Latour, Zorg en Hoop, Saramaccastraat, Munder, EBS Nickerie en het EBS Hoofdkantoor terecht om aan hun betalingsverplichting te voldoen.

Ook aan de werknemers van de EBS wordt de gelegenheid geboden om via de EBS kassa’s aan hun betalingsverplichting te voldoen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om contant of via inhouding door het Pensioenfonds van de EBS de rij-voertuigenbelasting te voldoen. Vanochtend was de Algemeen Directeur Rabindre Parmessar een van de eerste EBS-ers die bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat zijn betaling verrichtte.

Belanghebbenden dienen het nummerbewijs, kentekennummer van desbetreffend rij- of voertuig en de ID kaart te overleggen en worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om d.m.v. contante betaling of betaling via het POS systeem aan hun belastingverplichting te voldoen. De sticker en het betaalbewijs worden op locatie afgegeven. Middels deze optie aan te bieden aan haar klanten/burgers, wenst de EBS een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van zijn imago binnen de samenleving.

 

 

 

 

 

PERSBERICHT: Wat veroorzaakt een hoge(re) stroomrekening dan normaal

PARAMARIBO 23 november 2018

Vanuit de samenleving is er de afgelopen tijd een toename aan verbruiksklachten te merken bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).  Wanneer een klant geconfronteerd wordt met een hoge(re) rekening dan die gewend is te betalen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Met de hete periode die haast achter de rug schijnt te zijn, kan de stroomrekening inderdaad zijn verhoogd als gevolg van een verhoogd verbruik. Denk hierbij aan airco’s die langer en op lagere temperaturen draaien, koelkasten die vaker geopend worden enzovoorts.

Een hogere stroomrekening dan gebruikelijk kan ook voorkomen wanneer de stroomrekening wordt opmaakt op basis van een berekend (gemiddeld) verbruik. Deze situatie ontstaat wanneer de EBS over een langere periode niet over de juiste meterstand kan beschikken (bijvoorbeeld door structureel niet toegankelijke meters). De stroomrekening wordt dan opgemaakt op basis van het laatst gemeten verbruik van de klant. Zolang de EBS niet over de juiste meterstand beschikt wordt de rekening elke maand op basis van dit geschat verbruik opgemaakt.

Klanten bij wie het verbruik hoger lag dan door de EBS geschat, krijgen hierdoor een suppletierekening, die is gebaseerd op het werkelijk verbruik over de periode waarbij er geen meteropname heeft plaatsgevonden. Het verschil dat de klant verschuldigd is, kan middels een betalingsregeling bij een van de EBS incassokantoren worden voldaan. Het kan ook voorkomen dat klanten juist minder hebben verbruikt dan door de EBS toegepast in de periode toen de meterstand niet bekend was. Deze klanten mogen zich aanmelden bij de EBS met de meest recente meterstand waarna het teveel betaalde bedrag wordt verrekend.

Verbeterslagen

Om verbetering te brengen in het probleem van verbruiksklachten heeft de EBS verschillende interventies gepleegd.

Om de accuratesse van de opgenomen meterstanden te verbeteren en het werkproces te versnellen wordt de meteropname in het EPAR-gebied (Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca) nu door middel van handheld terminal, digitaal op locatie ingevoerd in plaats van handmatig. Dit helpt niet alleen de invoertijd drastisch reduceren, maar zorgt ook het foutloos overzetten van data. De EBS heeft plannen om ook de overige districten te voorzien van deze handheld toestellen.

Het meteropname korps is drastisch versterkt. Landelijk is het aantal meteropnemers verdubbeld. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend wanneer klanten thuis zijn.

Volgens de aansluitvoorwaarden is de EBS verplicht periodiek de meteropname te doen. Momenteel gebeurt dit eens in de 3 maanden. De EBS heeft plannen om de meteropname nu om de ene maand te doen, waardoor een groter gebied maandelijks kan worden aangedaan.

Landelijk zijn er meer dan 20.000 klanten bij wie de meterstand langer dan 3 maanden niet is opgenomen en bij meer dan 3.000 klanten langer dan 10 maanden. Dit betekent dat de stroomrekening gedurende deze periode is opgemaakt op basis van een berekend verbruik.

Een van de maatregelen om aan deze meterstanden te komen is het blokkeren van de rekening bij de kassa. Dit betekent dat de rekening van klanten bij wie de EBS langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen, wordt geblokkeerd. Deze klanten worden verwezen naar de klantenservice alwaar er contactgegevens worden uitgewisseld voor een meteropname afspraak. De blokkering wordt hierna onmiddellijk opgeheven.

Ook liggen er plannen klaar voor het gebruik van smartmeters. Smartmeters zullen de fysieke meteropname compleet vervangen en op afstand zal het bedrijf in staat zijn om de meterstanden maandelijks af te lezen. Dit zal op lange termijn het probleem van verbruiksklachten volledig elimineren. Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, om geschatte rekeningen te voorkomen.

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet optimaal gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om de meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

 

 

 

PERSBERICHT: KLANTEN BIJ WIE LANGER DAN 10 MAANDEN GEEN METEROPNAME KAN WORDEN GEDAAN WORDEN GEBLOKKEERD BIJ DE KASSA

PARAMARIBO 15 NOVEMBER 2018-Klanten bij wie de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen worden bij de kassa geblokkeerd wanneer deze de stroomrekening komen voldoen. Deze klanten betalen een vast bedrag dat gebaseerd is op het verbruik dat als laatst is gemeten. Als de EBS na 10 maanden geen accurate meterstand heeft kunnen opnemen, worden betalingen van deze klanten niet meer geaccepteerd, totdat het bedrijf over de juiste (recente) meterstand beschikt. De juiste meterstand is noodzakelijk omdat het stroomverbruik in de afgelopen maanden kan zijn toegenomen of afgenomen. Het is daarom belangrijk dat de EBS de meteropname ongehinderd kan doen om een rekening te kunnen produceren die is gebaseerd op het juiste verbruik.

Wanneer de verbruiksmeter niet te benaderen is door de meteropnemer, wordt er een briefje voor de klant achtergelaten. In deze brief wordt vermeld dat er op het betreffend adres voor langere tijd geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden. Enkele klanten bij wie langer dan 10 maanden het verbruik niet kan worden gemeten, hebben geen gehoor gegeven aan deze brief waardoor zij recentelijk zijn geconfronteerd met een geblokkeerde rekening aan de kassa.

Voor de EBS is het belangrijk dat de rekening wordt bepaald op basis van het juiste verbruik. Als de klant bij wie de meterstand langer dan 10 maanden niet is opgenomen, de stroomrekening komt voldoen wordt de betaling niet geaccepteerd en wordt die klant verwezen naar de afdeling Klantenservice waar er een afspraak wordt gemaakt voor de meteropname of mag de klant zelf de huidige meterstand doorgeven. Zodra de EBS over de juiste meterstand beschikt wordt de blokkering van de rekening opgeheven.

De meteropnemers gaan maandelijks in de wijken om de meteropname bij ruim 165.000 klanten te doen. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend. Dit om zoveel mogelijk meterstanden te registreren. Maar de meteropname gaat niet overal met evenveel gemak. De meteropnemers komen vaak structureel gesloten poorten of ontoegankelijke meters tegen. Sommige klanten zetten ook honden aan de ketting in de buurt van de meter, wat een gevaar vormt voor de meteropnemer. Landelijk heeft de EBS momenteel met ongeveer 3000 van dit soort gevallen, waarbij langer dan tien maanden het juiste verbruik structureel niet vastgesteld kan worden.

Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten daarom ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, zulks om geschatte rekeningen te voorkomen. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven.

Het project GIS datacollectie dat sedert april 2017 van start is gegaan, waarbij de componenten van het elektriciteitsnetwerk digitaal in kaart worden gebracht, heeft niets te maken met de meteropname. De verbruiksmeter bij de klant wordt geregistreerd omdat deze ook onderdeel is van het elektriciteitsnetwerk. De componenten van het netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald in geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is. Dit maakt het bij storingen gemakkelijk om de juiste storingslocatie snel op te sporen. Met de uitvoering van dit project wordt basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Afdelingen zoals Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Nettenbouw, Stations/Straatverlichting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten en uitbreidingen van ons netwerk. Het GIS zal verder als basis input dienen voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en zal een bijdrage leveren aan de verbetering van het aansluitproces en uiteindelijk de dienstverlening naar onze klanten toe. Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking hanteert, zodat het GIS-systeem actueel blijft. Mutaties aan het netwerk zullen in het vervolg daarom volgens GIS-standaarden worden bijgehouden, zoals de opname van componenten met behulp van GPS-coördinaten.

Het op afstand aflezen van het verbruik van de klant is mogelijk met behulp van een smart meter. Hiervoor heeft de EBS ook plannen klaarliggen, waarvoor er nog financiering gezocht moet worden.

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om uw meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

Foto: De brief die vanuit EBS Klantenservice wordt achtergelaten wanneer er langer dan 3 maanden geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden

PERSBERICHT/BEKENDMAKING Inbedrijfname Onderstation Kwattaweg

PARAMARIBO 12  NOVEMBER 2018– In verband met het afronden van de upgradewerkzaamheden aan het Onderstation Kwattaweg, dat voornamelijk het gebied rondom Kwatta, Garnizoenspad, Welgelegen en Benie’s Park van elektriciteit voorziet, zal op woensdag 14 november 2018 de stroomvoorziening naar voornoemde gebieden tussen 8 uur s ’morgens en 17.30 uur s ’middags worden onderbroken.

Op woensdag 14 november ’18 zal er gewerkt aan de 33000/12000 volt transformator van dit onderstation. Voor het uitvoeren van het werk zal de transformator spanningsloos gemaakt worden. De 12000 volt bovengrondse lijnen (die naar de verschillende woonwijken lopen vanuit Onderstation Kwatta) zullen zoveel mogelijk overgenomen worden op naburige onderstations. Om het gestoord gebied nog kleiner te maken is er een mobiele stroomaggregaat ingezet. Ongeveer 15 straten die aanvankelijk zonder elektriciteit zouden komen te zitten, zullen hierdoor normaal worden voorzien gedurende de werkzaamheden. Het gedeelte dat niet overgenomen kan worden, zal gestoord zijn gedurende de werkzaamheden.

Vervolgens zal er in het kader van de upgrade op dinsdag 20 november gewerkt aan de 33000 volt transmissie-verbinding die bulk energie transporteert vanaf Onderstation Kwatta naar Onderstation Uitkijk. Als gevolg hiervan zullen klanten in het gebied rondom Uitkijk verstoken zijn van energie.

In januari van dit jaar maakte de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een aanvang met de upgradewerkzaamheden in het Onderstation Kwatta, welke is gebouwd in de jaren zestig. Dit Onderstation voorziet anno 2018 ruim 20.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad, Welgelegen en Benie’s Park van elektriciteit. Het onderstation was technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, operationeel te houden. Als gevolg van diverse uitbreidingen in de opwekking binnen het elektriciteitsnetwerk was de schakelinstallatie in dit onderstation niet meer bestendig tegen de stromen en krachtwerkingen die bij mogelijke storingen kunnen ontstaan; de ontwerpcapaciteit van de installatie was overschreden. Om de betrouwbaarheid en de veiligheid van de bedrijfsvoering te verbeteren, is de 33000 volt schakelinstallatie van dit onderstation en bijbehorende onderdelen compleet vernieuwd.

De constructiewerkzaamheden behorende bij de rehabilitatie van Onderstation Kwatta gingen van start in januari dit jaar. Gedurende de upgrade, welke 10 maanden duurde, zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen waardoor klanten niet veel van de werkzaamheden merkten. Voor omleiding van de stroomvoorziening en het weder aansluiten van het voedingsgebied zijn er 2 uitschakelingen gepland en wel als volgt:

DATUM: 14-11-2018

TIJD: 08:00 – 17:30

DISTRIKT(EN): PARAMARIBO

 GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE WASHINGTONSTRAAT EN DE EDCIUSWEG:

EDCIUSWEG, EDUARD STRAAT, CABELL PROJECT, KOESOEWESTRAAT, SOEPOEWIRIESTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, BAKBOORDLAAN, WILHELMINA’S BURGWEG, CREEBSBURGWEG, BITAWIWIRISTRAAT, MONIZ PROJECT, CAYOTTESTRAAT, WEIDUMWEG, VAN ENGELBUITENWEG, TILLYSTRAAT, JANKILAAN, SAHADEWLAAN, SOEKRADJIE AUTARSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, SOEKHOELAAN, KULDIPSINGSTRAAT.

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE HENRI FERNANDESWEG EN DERDE RIJWEG:

HENRI FERNANDESWEG, OKRODAM, KHUDABUXWEG, TIENGIHOLOWEG, ZEBEDAWEG, BOLLETRIE HE, KWEPIEWEG, SHRIDAM JASODAWEG, CEDRE HE, BEBEWEG, AWARA HE, INGIPIPA, BRANTIMAKKAWEG, BEDEVAARTSOORD.

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE GUMMELSWEG EN DE AQUARIUSSTRAAT :

AQUARIUSSTRAAT, KADALAAN, LAKE VILLAGE, LOYALTYLAAN, SOEKHANSTRAAT, AMRIETSARWEG, JAN BAKBOORDSTRAAT, AQUARIUS VILLAGE, JOSEPH W. TAMSTRAAT, KLEINE BEERSTRAAT, REGENBOOGSTRAAT, ZONSTRAAT, ZODIACSTRAAT, DIANASTRAAT, ZENITHSTRAAT, NADIRSTRAAT, NOORDWIJKWEG, VERL. NOORDWIJKWEG, B.J. CHIRAGALLYSTRAAT, KREEFTSTRAAT, TWEELINGENWEG, STEENBOKWEG, ARIESSTRAAT, PEU ET CONTENT, VIRGOSTRAAT, TAURUSSTRAAT, ANDROMEDASTRAAT, CLEMENTINESTRAAT, SHAW PROJECT, GUMMELSWEG, HAYARIEWEG, PRINS PROJECT, RICANAUSTRAAT, BELLADONASTRAAT, LAAN VAN LOUISEHOF EN ALLE ZIJWEGEN DIE BEHOREN TOT DEZE GEBIEDEN.

 

DATUM: 20-11-2018

TIJD: 08:00 – 16:00

DISTRIKT(EN): WANICA/SARAMACCA

 GEDEELTE VAN HET GARNIZOENSPAD TUSSEN DE TASTIKISTRAAT EN DE WAYAMBOWEG:

WAYAMBOWEG, POMONA, VIJFDE RIJWEG, CHANDI SHAWWEG, JARIKABA,  CREOLA, UITKIJK, TAWAJARIE POLDER EN ALLE ZIJWEGEN DIE VOORKOMEN IN DEZE GEBIEDEN.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr