Nieuws en publicaties

Trafomast valt om op voorbijrijdend voertuig

PARAMARIBO 1 MEI 2019- Vanmiddag kwam een mast,  met daarop een transformator van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langs de Nieuw Weergevondenweg om te vallen. Ongelukkigerwijs kwam deze mast op een voorbijrijdend voertuig terecht. Het voertuig, is hierdoor ernstig beschadigd geworden.  Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De manschappen van de EBS, zijn gemobiliseerd om het net te rehabiliteren, en de stroom voorziening in de omgeving, welke was komen weg te vallen, te herstellen.

In verband met het rehabilitatieproject Nieuw Weergevondenweg, is de EBS in opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie (OWT&C) bezig de masten langs de Nieuw Weergevondenweg te verplaatsen van de zuidelijke naar de noordelijke berm. Op voornamelijk deze berm zijn door een contractor van OWT&C grondverzetwerkzaamheden gaande (aanbrengen nieuwe riolering etc.). Met de zware regen van de afgelopen 24 uur is op diverse locaties de bodemgesteldheid dusdanig veranderd (zacht grond) dat dit erin heeft geresulteerd dat de mast scheef kwam te staan en door het gewicht van de transformator helaas op een voorbijrijdend voertuig terecht is gekomen.

Met de benadeelde zijn er reeds afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. De EBS betreurt dit incident en biedt aan de gemeenschap bij dezen haar verontschuldiging voor het ongemak als zodanig ontstaan.

EBS KLANTENSERVICE INTRODUCEERT NIEUW BEDIENINGSCONCEPT

PARAMARIBO 30 NOVEMBER 2018-Analyses tonen aan dat de meeste telefoontjes naar de klantenservice van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) plaatsvinden tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds. Door de huidige bezetting en het aantal telefoontjes tijdens de piekuren is de EBS klantenservice daarom niet altijd even gemakkelijk te bereiken. Dit tot enorme ergernis van de klant die naar 175 belt.

Ter verbetering van de bereikbaarheid tijdens de piekuren, zal het bedrijf overstappen naar een nieuw klantbedieningsconcept, waarbij telefoontjes naar de klantenservice per ingaande 1 december 2018 van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds worden beantwoord door de Klantenservice en telefoontjes die van 7 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens binnenkomen, door de Storingsdienst. Tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds zullen alle diensten van de EBS beschikbaar zijn en na 7 uur s ‘avonds beperkt zijn tot het doorgeven van storingen en andere technisch gerelateerde zaken.

  • 07:00 u ’s morgens – 19.00 u ‘s avonds:    Alle diensten
  • 19:00 u ’s avonds – 07.00 u ‘s morgens:    Storingen en technisch gerelateerde zaken

De EBS merkt op dat veel klanten vooral de meterstand telefonisch wensen door te geven en openstaande rekeningen telefonisch op vragen. EBS biedt hiervoor voldoende elektronische mogelijkheden waarvan de klant gebruik kan maken. Het IVR (Interactive Voice Recorder) systeem beschikt over een automatisch antwoordapparaat dat de klant in staat stelt om zonder tussenkomst van een telefonist de meterstand op elk uur van de dag door te geven. Hiernaast kan de meterstand ook zelf worden doorgegeven via de website, sms of de EBS mobiele app. Hetzelfde geldt voor het opvragen van openstaande rekeningen, die via de website en de EBS mobiele app bekeken kunnen worden. Het bedrijf doet daarom een beroep op zijn klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van deze E-service.

De EBS vraagt zijn klanten rekening te houden met het gewijzigd klantbedieningsconcept en wenst hiermee haar bereikbaarheid drastisch te verbeteren.

PERSBERICHT: Betaling rij- en voertuigenbelasting ook mogelijk bij EBS kassa’s

 

Foto: Algemeen Directeur Rabindre Parmessar betaalt als eerste EBS’er de rij- en voertuigenbelasting bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat.

 

 

PARAMARIBO 28 NOVEMBER 2018-De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) is onlangs met het ministerie van Financiën overeengekomen dat met ingang van maandag 3 december 2018 ook via de loketten, de ontvangsten van de gelden bestemd voor rij- en voertuigenbelasting kunnen worden  gedaan. Vanaf maandag 3 december 2018 zijn klanten/burgers bij de incassokantoren/dienstencentra: Latour, Zorg en Hoop, Saramaccastraat, Munder, EBS Nickerie en het EBS Hoofdkantoor terecht om aan hun betalingsverplichting te voldoen.

Ook aan de werknemers van de EBS wordt de gelegenheid geboden om via de EBS kassa’s aan hun betalingsverplichting te voldoen. Aan hen is de mogelijkheid geboden om contant of via inhouding door het Pensioenfonds van de EBS de rij-voertuigenbelasting te voldoen. Vanochtend was de Algemeen Directeur Rabindre Parmessar een van de eerste EBS-ers die bij de kassa op het hoofdkantoor aan de Noorderkerkstraat zijn betaling verrichtte.

Belanghebbenden dienen het nummerbewijs, kentekennummer van desbetreffend rij- of voertuig en de ID kaart te overleggen en worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om d.m.v. contante betaling of betaling via het POS systeem aan hun belastingverplichting te voldoen. De sticker en het betaalbewijs worden op locatie afgegeven. Middels deze optie aan te bieden aan haar klanten/burgers, wenst de EBS een bijdrage te leveren aan de verdere verbetering van zijn imago binnen de samenleving.

 

 

 

 

 

PERSBERICHT: Wat veroorzaakt een hoge(re) stroomrekening dan normaal

PARAMARIBO 23 november 2018

Vanuit de samenleving is er de afgelopen tijd een toename aan verbruiksklachten te merken bij de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS).  Wanneer een klant geconfronteerd wordt met een hoge(re) rekening dan die gewend is te betalen, kan dit verschillende oorzaken hebben. Met de hete periode die haast achter de rug schijnt te zijn, kan de stroomrekening inderdaad zijn verhoogd als gevolg van een verhoogd verbruik. Denk hierbij aan airco’s die langer en op lagere temperaturen draaien, koelkasten die vaker geopend worden enzovoorts.

Een hogere stroomrekening dan gebruikelijk kan ook voorkomen wanneer de stroomrekening wordt opmaakt op basis van een berekend (gemiddeld) verbruik. Deze situatie ontstaat wanneer de EBS over een langere periode niet over de juiste meterstand kan beschikken (bijvoorbeeld door structureel niet toegankelijke meters). De stroomrekening wordt dan opgemaakt op basis van het laatst gemeten verbruik van de klant. Zolang de EBS niet over de juiste meterstand beschikt wordt de rekening elke maand op basis van dit geschat verbruik opgemaakt.

Klanten bij wie het verbruik hoger lag dan door de EBS geschat, krijgen hierdoor een suppletierekening, die is gebaseerd op het werkelijk verbruik over de periode waarbij er geen meteropname heeft plaatsgevonden. Het verschil dat de klant verschuldigd is, kan middels een betalingsregeling bij een van de EBS incassokantoren worden voldaan. Het kan ook voorkomen dat klanten juist minder hebben verbruikt dan door de EBS toegepast in de periode toen de meterstand niet bekend was. Deze klanten mogen zich aanmelden bij de EBS met de meest recente meterstand waarna het teveel betaalde bedrag wordt verrekend.

Verbeterslagen

Om verbetering te brengen in het probleem van verbruiksklachten heeft de EBS verschillende interventies gepleegd.

Om de accuratesse van de opgenomen meterstanden te verbeteren en het werkproces te versnellen wordt de meteropname in het EPAR-gebied (Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne, Saramacca) nu door middel van handheld terminal, digitaal op locatie ingevoerd in plaats van handmatig. Dit helpt niet alleen de invoertijd drastisch reduceren, maar zorgt ook het foutloos overzetten van data. De EBS heeft plannen om ook de overige districten te voorzien van deze handheld toestellen.

Het meteropname korps is drastisch versterkt. Landelijk is het aantal meteropnemers verdubbeld. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend wanneer klanten thuis zijn.

Volgens de aansluitvoorwaarden is de EBS verplicht periodiek de meteropname te doen. Momenteel gebeurt dit eens in de 3 maanden. De EBS heeft plannen om de meteropname nu om de ene maand te doen, waardoor een groter gebied maandelijks kan worden aangedaan.

Landelijk zijn er meer dan 20.000 klanten bij wie de meterstand langer dan 3 maanden niet is opgenomen en bij meer dan 3.000 klanten langer dan 10 maanden. Dit betekent dat de stroomrekening gedurende deze periode is opgemaakt op basis van een berekend verbruik.

Een van de maatregelen om aan deze meterstanden te komen is het blokkeren van de rekening bij de kassa. Dit betekent dat de rekening van klanten bij wie de EBS langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen, wordt geblokkeerd. Deze klanten worden verwezen naar de klantenservice alwaar er contactgegevens worden uitgewisseld voor een meteropname afspraak. De blokkering wordt hierna onmiddellijk opgeheven.

Ook liggen er plannen klaar voor het gebruik van smartmeters. Smartmeters zullen de fysieke meteropname compleet vervangen en op afstand zal het bedrijf in staat zijn om de meterstanden maandelijks af te lezen. Dit zal op lange termijn het probleem van verbruiksklachten volledig elimineren. Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, om geschatte rekeningen te voorkomen.

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet optimaal gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om de meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

 

 

 

PERSBERICHT: KLANTEN BIJ WIE LANGER DAN 10 MAANDEN GEEN METEROPNAME KAN WORDEN GEDAAN WORDEN GEBLOKKEERD BIJ DE KASSA

PARAMARIBO 15 NOVEMBER 2018-Klanten bij wie de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langer dan 10 maanden de meterstand niet heeft kunnen opnemen worden bij de kassa geblokkeerd wanneer deze de stroomrekening komen voldoen. Deze klanten betalen een vast bedrag dat gebaseerd is op het verbruik dat als laatst is gemeten. Als de EBS na 10 maanden geen accurate meterstand heeft kunnen opnemen, worden betalingen van deze klanten niet meer geaccepteerd, totdat het bedrijf over de juiste (recente) meterstand beschikt. De juiste meterstand is noodzakelijk omdat het stroomverbruik in de afgelopen maanden kan zijn toegenomen of afgenomen. Het is daarom belangrijk dat de EBS de meteropname ongehinderd kan doen om een rekening te kunnen produceren die is gebaseerd op het juiste verbruik.

Wanneer de verbruiksmeter niet te benaderen is door de meteropnemer, wordt er een briefje voor de klant achtergelaten. In deze brief wordt vermeld dat er op het betreffend adres voor langere tijd geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden. Enkele klanten bij wie langer dan 10 maanden het verbruik niet kan worden gemeten, hebben geen gehoor gegeven aan deze brief waardoor zij recentelijk zijn geconfronteerd met een geblokkeerde rekening aan de kassa.

Voor de EBS is het belangrijk dat de rekening wordt bepaald op basis van het juiste verbruik. Als de klant bij wie de meterstand langer dan 10 maanden niet is opgenomen, de stroomrekening komt voldoen wordt de betaling niet geaccepteerd en wordt die klant verwezen naar de afdeling Klantenservice waar er een afspraak wordt gemaakt voor de meteropname of mag de klant zelf de huidige meterstand doorgeven. Zodra de EBS over de juiste meterstand beschikt wordt de blokkering van de rekening opgeheven.

De meteropnemers gaan maandelijks in de wijken om de meteropname bij ruim 165.000 klanten te doen. De EBS doet tegenwoordig ook middagmeteropname en meteropname in het weekend. Dit om zoveel mogelijk meterstanden te registreren. Maar de meteropname gaat niet overal met evenveel gemak. De meteropnemers komen vaak structureel gesloten poorten of ontoegankelijke meters tegen. Sommige klanten zetten ook honden aan de ketting in de buurt van de meter, wat een gevaar vormt voor de meteropnemer. Landelijk heeft de EBS momenteel met ongeveer 3000 van dit soort gevallen, waarbij langer dan tien maanden het juiste verbruik structureel niet vastgesteld kan worden.

Doordat de meter niet kan worden benaderd geeft het bedrijf klanten daarom ook de gelegenheid om de meterstand zelf door te geven. Het doorgeven van de meterstand door de klant is gangbaar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd worden klanten van utiliteitsbedrijven in de gelegenheid gesteld zelf de meterstand door te geven. Dit behoort tot een van de E-service mogelijkheden die utiliteitsbedrijven hun klanten bieden, zulks om geschatte rekeningen te voorkomen. Via de website, een smsje of telefonisch kan elke klant maandelijks zelf de meterstand doorgeven.

Het project GIS datacollectie dat sedert april 2017 van start is gegaan, waarbij de componenten van het elektriciteitsnetwerk digitaal in kaart worden gebracht, heeft niets te maken met de meteropname. De verbruiksmeter bij de klant wordt geregistreerd omdat deze ook onderdeel is van het elektriciteitsnetwerk. De componenten van het netwerk (masten, trafo’s, straatverlichting meters etc.) worden hierbij middels nauwkeurige GPS-instrumenten opgemeten in het veld. De locatie van een component wordt hierdoor exact bepaald in geografische coördinaten, waardoor het component makkelijker terug te vinden is. Dit maakt het bij storingen gemakkelijk om de juiste storingslocatie snel op te sporen. Met de uitvoering van dit project wordt basisdata aangeleverd voor de implementatie van GIS binnen de EBS. De data wordt centraal opgeslagen, waardoor er makkelijker aan “asset management” gedaan kan worden. Afdelingen zoals Transmission, Distribution, Districtsbedrijven, Nettenbouw, Stations/Straatverlichting, Tekenkamer en Metering Services zullen met behulp van het GIS betere analyses kunnen maken voor wat betreft spreiding van klanten en uitbreidingen van ons netwerk. Het GIS zal verder als basis input dienen voor systemen als ERP, SCADA en OMS/DMS en zal een bijdrage leveren aan de verbetering van het aansluitproces en uiteindelijk de dienstverlening naar onze klanten toe. Na afloop van het project GIS datacollectie, conversie en migratie, is het dan ook de bedoeling dat de EBS de nieuwe werkwijze voor datacollectie en verwerking hanteert, zodat het GIS-systeem actueel blijft. Mutaties aan het netwerk zullen in het vervolg daarom volgens GIS-standaarden worden bijgehouden, zoals de opname van componenten met behulp van GPS-coördinaten.

Het op afstand aflezen van het verbruik van de klant is mogelijk met behulp van een smart meter. Hiervoor heeft de EBS ook plannen klaarliggen, waarvoor er nog financiering gezocht moet worden.

De EBS drukt klanten op het hart om de verbruiksmeter altijd toegankelijk te houden voor de EBS. Volgens de aansluitvoorwaarden dient de EBS te allen tijde toegang te hebben tot de verbruiksmeter. Bij meters die structureel niet toegankelijk zijn, kan het vermoeden ontstaan dat er bij de meter onregelmatigheden plaatsvinden, omdat de juiste meting van het verbruik voor langere periode niet gecontroleerd kan worden. Ook wordt er door klanten niet gereageerd op poortbrieven die worden achtergelaten. De klant wordt derhalve verzocht om uw meterstand via het welbekende nummer 175 of via de website door te geven.

Foto: De brief die vanuit EBS Klantenservice wordt achtergelaten wanneer er langer dan 3 maanden geen meteropname heeft kunnen plaatsvinden

PERSBERICHT/BEKENDMAKING Inbedrijfname Onderstation Kwattaweg

PARAMARIBO 12  NOVEMBER 2018– In verband met het afronden van de upgradewerkzaamheden aan het Onderstation Kwattaweg, dat voornamelijk het gebied rondom Kwatta, Garnizoenspad, Welgelegen en Benie’s Park van elektriciteit voorziet, zal op woensdag 14 november 2018 de stroomvoorziening naar voornoemde gebieden tussen 8 uur s ’morgens en 17.30 uur s ’middags worden onderbroken.

Op woensdag 14 november ’18 zal er gewerkt aan de 33000/12000 volt transformator van dit onderstation. Voor het uitvoeren van het werk zal de transformator spanningsloos gemaakt worden. De 12000 volt bovengrondse lijnen (die naar de verschillende woonwijken lopen vanuit Onderstation Kwatta) zullen zoveel mogelijk overgenomen worden op naburige onderstations. Om het gestoord gebied nog kleiner te maken is er een mobiele stroomaggregaat ingezet. Ongeveer 15 straten die aanvankelijk zonder elektriciteit zouden komen te zitten, zullen hierdoor normaal worden voorzien gedurende de werkzaamheden. Het gedeelte dat niet overgenomen kan worden, zal gestoord zijn gedurende de werkzaamheden.

Vervolgens zal er in het kader van de upgrade op dinsdag 20 november gewerkt aan de 33000 volt transmissie-verbinding die bulk energie transporteert vanaf Onderstation Kwatta naar Onderstation Uitkijk. Als gevolg hiervan zullen klanten in het gebied rondom Uitkijk verstoken zijn van energie.

In januari van dit jaar maakte de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een aanvang met de upgradewerkzaamheden in het Onderstation Kwatta, welke is gebouwd in de jaren zestig. Dit Onderstation voorziet anno 2018 ruim 20.000 huishoudens en bedrijven in de omgeving Kwatta, het Garnizoenspad, Welgelegen en Benie’s Park van elektriciteit. Het onderstation was technisch sterk verouderd. Door de jaren heen zijn er met beperkte beschikbare middelen kleine upgrades uitgevoerd om het onderstation, operationeel te houden. Als gevolg van diverse uitbreidingen in de opwekking binnen het elektriciteitsnetwerk was de schakelinstallatie in dit onderstation niet meer bestendig tegen de stromen en krachtwerkingen die bij mogelijke storingen kunnen ontstaan; de ontwerpcapaciteit van de installatie was overschreden. Om de betrouwbaarheid en de veiligheid van de bedrijfsvoering te verbeteren, is de 33000 volt schakelinstallatie van dit onderstation en bijbehorende onderdelen compleet vernieuwd.

De constructiewerkzaamheden behorende bij de rehabilitatie van Onderstation Kwatta gingen van start in januari dit jaar. Gedurende de upgrade, welke 10 maanden duurde, zijn er tijdelijke voorzieningen getroffen waardoor klanten niet veel van de werkzaamheden merkten. Voor omleiding van de stroomvoorziening en het weder aansluiten van het voedingsgebied zijn er 2 uitschakelingen gepland en wel als volgt:

DATUM: 14-11-2018

TIJD: 08:00 – 17:30

DISTRIKT(EN): PARAMARIBO

 GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE WASHINGTONSTRAAT EN DE EDCIUSWEG:

EDCIUSWEG, EDUARD STRAAT, CABELL PROJECT, KOESOEWESTRAAT, SOEPOEWIRIESTRAAT, EDUARD PRACHTSTRAAT, BAKBOORDLAAN, WILHELMINA’S BURGWEG, CREEBSBURGWEG, BITAWIWIRISTRAAT, MONIZ PROJECT, CAYOTTESTRAAT, WEIDUMWEG, VAN ENGELBUITENWEG, TILLYSTRAAT, JANKILAAN, SAHADEWLAAN, SOEKRADJIE AUTARSTRAAT, CORNELIS PRINSSTRAAT, SOEKHOELAAN, KULDIPSINGSTRAAT.

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE HENRI FERNANDESWEG EN DERDE RIJWEG:

HENRI FERNANDESWEG, OKRODAM, KHUDABUXWEG, TIENGIHOLOWEG, ZEBEDAWEG, BOLLETRIE HE, KWEPIEWEG, SHRIDAM JASODAWEG, CEDRE HE, BEBEWEG, AWARA HE, INGIPIPA, BRANTIMAKKAWEG, BEDEVAARTSOORD.

GEDEELTE VAN DE KWATTAWEG TUSSEN DE GUMMELSWEG EN DE AQUARIUSSTRAAT :

AQUARIUSSTRAAT, KADALAAN, LAKE VILLAGE, LOYALTYLAAN, SOEKHANSTRAAT, AMRIETSARWEG, JAN BAKBOORDSTRAAT, AQUARIUS VILLAGE, JOSEPH W. TAMSTRAAT, KLEINE BEERSTRAAT, REGENBOOGSTRAAT, ZONSTRAAT, ZODIACSTRAAT, DIANASTRAAT, ZENITHSTRAAT, NADIRSTRAAT, NOORDWIJKWEG, VERL. NOORDWIJKWEG, B.J. CHIRAGALLYSTRAAT, KREEFTSTRAAT, TWEELINGENWEG, STEENBOKWEG, ARIESSTRAAT, PEU ET CONTENT, VIRGOSTRAAT, TAURUSSTRAAT, ANDROMEDASTRAAT, CLEMENTINESTRAAT, SHAW PROJECT, GUMMELSWEG, HAYARIEWEG, PRINS PROJECT, RICANAUSTRAAT, BELLADONASTRAAT, LAAN VAN LOUISEHOF EN ALLE ZIJWEGEN DIE BEHOREN TOT DEZE GEBIEDEN.

 

DATUM: 20-11-2018

TIJD: 08:00 – 16:00

DISTRIKT(EN): WANICA/SARAMACCA

 GEDEELTE VAN HET GARNIZOENSPAD TUSSEN DE TASTIKISTRAAT EN DE WAYAMBOWEG:

WAYAMBOWEG, POMONA, VIJFDE RIJWEG, CHANDI SHAWWEG, JARIKABA,  CREOLA, UITKIJK, TAWAJARIE POLDER EN ALLE ZIJWEGEN DIE VOORKOMEN IN DEZE GEBIEDEN.

PERSBERICHT: Indiase ambassadeur brengt bezoek aan EBS

PARAMARIBO 31 OKTOBER 2018-De Ambassadeur van India, Mahender Singh Kanyal, heeft op maandag 29 oktober een werkbezoek gebracht aan de directie van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). De ontmoeting vond plaats op het hoofdkantoor waar er werd gesproken over verschillende elektrificatieprojecten. Er werd een presentatie verzorgd over het Nickerie padiekafproject met het doel om financiering en technische ondersteuning te verkrijgen van India.

De plannen om ook biomassa te introduceren in de energiemix van Suriname zijn reeds een tijd lang voorbereid door de EBS, maar voor financiële middelen is het bedrijf genoodzaakt om uit te kijken naar samenwerkingsvormen om financiering te krijgen voor de realisatie hiervan.

Rijst wordt op grote schaal geplant in het meest westelijk gelegen district Nickerie. Ongeveer 22% van de gepelde rijst is padiekaf. Er vindt momenteel geen verwerking van dit afval plaats. Zo wordt padiekaf gedumpt naast de pelmolens, in de rivier of een open kanaal of in de open lucht verbrand, hetgeen milieu onverantwoord is en schadelijk is voor de gezondheid. Studies hebben aangetoond dat er potentie is in de opwekking van elektriciteit door middel van padiekaf in Nickerie. Volgens cijfers van het Ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) is de gemiddelde padieproductie in Nickerie in de afgelopen 5 jaar 276.369 ton per jaar, wat neerkomt op gemiddeld 62.183 ton padiekaf per jaar. Volgens prognoses zal dit de komende jaren toenemen. Met deze gemiddelde jaarproductie kan ruim 44,416 MWh aan elektriciteit worden opgewekt middels een biomassa elektriciteitscentrale met een geïnstalleerd vermogen van ongeveer 6 MW. Het project is geraamd op ± USD25miljoen. De executie van dit project levert een bijdrage aan de opwekking van elektrische energie tegen lagere kosten en draagt bij aan de oplossing van het milieu-en gezondheidsprobleem van rijstkaf in het district.

Het bouwen van de technische installatie zondermeer, zal niet voldoende zijn als de nodige wetgeving met betrekking tot de verwerking van afval, in dit geval agrarisch afval, ontbreekt.

De conceptwet “Wet Agrarisch Organisch Afval,” wordt in nauw overleg met de EBS, het Ministerie van LVV en de wetgevingsjuristen van De Nationale Assemblee (DNA) voorbereid. Deze wet moet enerzijds toezien op het minimaliseren van de negatieve gevolgen van het dumpen van padiekaf langs kanalen en wegen en de verbranding hiervan voor mensen en dieren en anderzijds voor het effectief gebruiken van deze grondstof voor met name het opwekken van elektrische en/of warmte energie.

Naast het biomassaproject werden er ook enkele elektrificatieprojecten besproken met de ambassadeur. De EBS heeft plannen voorbereid voor upgrade en expansie van het zuidwestelijk deel van het transmissienetwerk, waarbij enkele onderstations in de omgeving Para en Meursweg worden geüpgraded en met elkaar worden verbonden. Het project behelst ook de aanleg van ruim 80 km aan transmissienet om de betrouwbaarheid en flexibiliteit van de lijnen te verbeteren, transmissieverliezen te reduceren, de transmissiecapaciteit op te voeren en de elektrificatie van de dorpen Pikien Saron, Bigi Poika en Kwakoegron mogelijk te maken. Dit projectvoorstel is ingediend bij het Ministerie van Financiën voor financiering en werd ook besproken tijdens het bezoek van de ambassadeur.

Tussen Suriname en India bestaat er een jarenlange bilaterale relatie, waarbij verschillende ontwikkelingsprojecten worden ondersteund. Ook met de EBS bestaat er reeds jarenlang een goede band. Een van de belangrijke projecten die uit dit samenwerkingsverband met India is voortgekomen is de aanleg van de 161 kV transmissielijn in 2003 die elektriciteit vanuit het Afobakkastuwmeer transporteert naar de stad. In het verleden zijn meerdere projecten door India gefinancierd die een bijdrage hebben geleverd aan de energievoorziening in het land.

PERSBERICHT “ALWEER GEEN STROOM”

PARAMARIBO 23 OKT– Van het ene op het andere moment zonder elektriciteit komen te zitten, kan een onprettige ervaring zijn, temeer nog wanneer bij bedrijven en fabrieken werk- en productieprocessen stil komen te liggen. Anno 2018 behoeft de verbruiker een betrouwbare stroomvoorziening en zijn frequente stroomonderbrekingen onacceptabel. Maar een betrouwbare elektriciteitsvoorziening heeft een prijskaartje. Door verouderde infrastructuur, jarenlang achterstallig onderhoud en een steeds stijgende vraag naar elektriciteit, blijft het voor de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) een uitdaging om in deze behoefte te voorzien. Het elektriciteitsnet moet meegroeien met het verzorgingsgebied dat hij bedient. Tijdige uitbreiding en upgrade zijn daarom van eminent belang. Nieuwe woningbouwprojecten, kantoren en fabrieken komen er steeds bij, allemaal met hun gewenst vermogen die gefaciliteerd moet worden. Uitbreiding en upgrade van het elektriciteitsnet zijn daarom een continu en kapitaalintensief proces.

Oorzaken stroomonderbrekingen

Stroomonderbrekingen kunnen gepland of ongepland optreden. Een geplande onderbreking gebeurt bij onderhoudswerkzaamheden, of bij grid uitbreidingen wanneer nieuwe klanten op het netwerk worden aangesloten. Deze werkzaamheden gebeuren volgens planning en worden via de media, op social media of middels poortbriefjes vooraf gemeld aan de klanten. Indien er grote afnemers (bedrijven) in het gebied voorkomen, wordt individueel contact opgenomen met de bedrijven om de storing door te geven. De EBS pleegt elke inspanning om bij uitvoering van geplande werkzaamheden er voor zorg te dragen dat de verbruiker zo min mogelijk last ondervindt. Naast de meldingen die vanuit het bedrijf naar de klanten gaan, wordt bij de planning zoveel als mogelijk rekening mee gehouden dat buurten niet te vaak achtereen uitgeschakeld worden.

Gepland onderhoud komt bijna dagelijks voor vanwege de grootte van het netwerk. Maandelijks worden er tussen de 20 en 30 onderhoudsjobs uitgevoerd in de diverse wijken.

De EBS worstelt met jarenlang achterstallig onderhoud van het landelijk elektriciteitsnetwerk. Op sommige plaatsen heeft de infrastructuur zijn economische en technische levensduur reeds lang overschreden. De steeds maar groeiende vraag naar elektriciteitsaansluitingen voor zowel huishoudens als grootverbruikers heeft geleid tot overbelaste lijnen en onderstations. Dit resulteert in transmissieverliezen en een verhoogd aantal spanningsklachten. De overbelaste lijnen bieden weinig tot geen mogelijkheden tot omleiding bij storingen en werkzaamheden.

Het tweede type onderbreking dat ook voorkomt is de ongeplande onderbreking (storingen) en is het gevolg van een storing in een deel van het netwerk. In deze gevallen is het niet mogelijk om de verbruiker vooraf te melden. Enkele veelvoorkomende vormen van ongeplande onderbrekingen zijn: schade veroorzaakt door derden, weersomstandigheden (bliksem en rukwinden) of diefstal. Deze vorm van onderbrekingen ligt buiten de invloedsfeer van de EBS en zorgt vanwege het plotseling of onaangekondigd voorkomen hiervan extra ongerief bij de klanten.

In het EPAR-netwerk (het elektriciteitsnetwerk dat de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Para beslaat) registreert de EBS over de afgelopen 9 maanden, 8.500 storingen die zijn veroorzaakt door een van deze bovengenoemde factoren. Hiervan is een groot deel te wijten aan technische mankementen die veelal het resultaat zijn van jarenlang achterstallig onderhoud en vervangingen die niet tijdig konden worden gepleegd vanwege een gebrek aan de nodige financiële middelen.

Upgrade en expansieprojecten

IDB financieringsprogramma “Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service”

Als eerder aangegeven is de EBS in de afgelopen jaren vanwege zijn gebrekkige cashflow niet in staat geweest om uit eigen middelen de nodige uitbreidingsinvesteringen te doen om de stijgende vraag naar energie te kunnen bijbenen. Om zijn elektrische infrastructuur te optimaliseren, zijn er binnen de IDB en CDB financieringsprogramma’s enkele belangrijke upgrade en expansieprojecten opgenomen. Deze zullen niet alleen de huidige groei accommoderen, maar zorgen ook voor een betere flexibiliteit bij het omleiden van de belasting tijdens storingen en onderhoud, zodat de klant binnen korte tijd toch van elektriciteit kan worden voorzien.

Zo is in 2012 een eerste leningsovereenkomst gesloten tussen de overheid en de IDB voor het financieringsprogramma “Support to Improve the Sustainability of the Electricity Service”.

De recente upgrade van het onderstation Maretraite die deel uitmaakt van dit financieringsprogramma heeft in totaal bijna USD 5 miljoen gekost. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om meer dan het drievoudige van het huidige aantal aansluitingen te accommoderen. Maar gelet op de sterke groei van de vraag naar elektrische energie in dit gebied, is het te voorzien dat binnen niet al te lange tijd een nieuw onderstation moet worden gebouwd aan de Ringweg om deze sterke groei te kunnen accommoderen.

CDB “Power Project”

Een van de grootste leningen gesloten tussen de Surinaamse overheid en een financiële instelling, in dit geval de Caribbean Development Bank (CDB) zal ertoe bijdragen, dat de EBS in staat zal zijn om vijf (5) nieuwe onderstations te bouwen o.a. aan de Ringweg, Vijfde Rijweg, Leiding en Van Petten Polder.

Daarnaast zullen ook drie (3)  onderstations een upgrade  ondergaan.  Deze zijn Substation J (achter het Regeringsgebouw), Substation D (Kwattaweg naast Majella) en Substation Clara (te Nw. Nickerie).  Verder zal ook de bouw van twee (2) transmissielijnen ter hand worden genomen met  name de 13 km, 69 kV transmissielijn van Substation D (Kwattaweg Majella) naar  Substation Vijfde Rijweg en de 14.6 km, 33 kV transmissielijn van Substation Clara naar Substation CCN (Van Pettenpolder).

De civiele werkzaamheden voor de upgrade van onderstation Kwatta zijn momenteel in afrondende fase. Als onderdeel van dit project wordt o.a. het onderstationsgebouw vernieuwd alsook de 33 kV schakelinstallatie. Het budget bedraagt USD 2.3 miljoen en in december 2018 moet de oplevering een feit zijn. Verbruikers in de omgeving Kwatta zullen na deze upgrade een betere stroomkwaliteit ervaren en zullen er minder storingen optreden als gevolg van achterstallig onderhoud en achterstallige upgrades.

Met de uitvoering van al deze projecten zal geleidelijk de betrouwbaarheid van kritische infrastructuur van belangrijke loadcenters in het landelijk elektriciteitsnetwerk significant verbeterd worden. Ook zal er, als gevolg van deze investeringen, in de toekomst voldaan kunnen worden aan de toenemende vraag naar energie in deze gebieden.

PERSBERICHT: Nog steeds te veel storingen in het EBS-netwerk veroorzaakt door derden

Foto aangereden mast persber. storingen

 

 

 

 

 

 

Foto: Een aangereden mast aan de Diastraat te Paramaribo. De klanten waren als gevolg van deze mastaanrijding voor ruim 6 uren verstoken van elektriciteit.

 

 

 

PARAMARIBO 20 september 2018-Mastaanrijdingen en schade bij graaf-, dump- en transportwerkzaamheden treden nog steeds dagelijks op en zijn de oorzaak van meer dan de helft van de storingen in de energievoorziening van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS). Voor dit jaar noteert het bedrijf reeds 715 gevallen van schade veroorzaakt door derden. Het gaat om mastaanrijdingen, schade veroorzaakt door graaf-en transportwerkzaamheden, waarbij kabels worden losgerukt en transformatoren en ondergrondse kabels worden beschadigd, vegetatieschade en schade veroorzaakt door vliegers die in het net terechtkomen.

Onderstaand overzicht geeft het aantal schadegevallen in 2018 aan.

Tabel schadegevallen 2018

Naast de last en schade die klanten ondervinden als gevolg van deze onaangekondigde onderbrekingen, kost het de EBS jaarlijks miljoenen Surinaamse dollars om de schade te herstellen. Via de verzekering incasseert de EBS de totale schade bij lange na niet. De kosten verschillen per geval en kunnen variëren tussen de SRD 1.500 en SRD 150.000, zonder inachtname van de gevolgschade. Ook de klant lijdt eronder. De storingsduur kan per type schade(geval) variëren tussen minimaal 1 uur tot maximaal 12 uur en bij complexere schadegevallen soms zelfs langer dan 24 uur, bijvoorbeeld gevallen waarbij er een transformatormast, Pad-Mounted (PM) transformator of hoogspanningskabel is beschadigd. Deze schadegevallen brengen ook hogere kosten met zich mee en meestal is ook een groter gebied verstoken van elektriciteit.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op de weggebruikers om oplettend te zijn in het verkeer. Operators van zwaar materieel op en langs de weg dienen de nodige veiligheidsvoorschriften in acht te nemen daar het verrichten van werkzaamheden nabij het elektriciteitsnet levensgevaarlijk is. Zulks niet alleen voor de eigen veiligheid, maar ook ter bescherming van het elektriciteitsnet. Schade aan het net heeft vaak genoeg ook een storing tot gevolg en klanten worden hier de dupe van.

Operators die werkzaamheden langs openbare wegen uitvoeren (in het bijzonder langs de elektriciteitsnetten) dienen over een vergunning te beschikken en worden geacht bekend te zijn met de veiligheidsvoorschriften die hierbij gehanteerd moeten worden. In geval van twijfel kan voor advies altijd contact worden opgenomen met de EBS. Het bedrijf herinnert equipment operators en weggebruikers eraan dat schade verricht aan zijn netten verhaald zal worden op de veroorzaker.

18 storingen als gevolg van vliegers in het netwerk

Er zijn ook andere externe factoren die bijdragen aan een verhoogd aantal storingen, zoals vliegers die in het elektriciteitsnetwerk terechtkomen. In de vakantietijd valt vooral een stijging op te merken in het aantal storingen in dichtbevolkte buurten. Vanaf de aanvang van de schoolvakantie in augustus 2018 zijn tot nu toe reeds 18 storingen veroorzaakt door vliegers die in het netwerk terechtkwamen. Vliegers worden in de directe omgeving van het elektriciteitsnet opgelaten en komen vaak genoeg hierin vast te zitten. Dit zorgt ervoor dat kabels tegen elkaar aankomen en een kortsluiting kunnen veroorzaken met als gevolg dat er in de omgeving geen stroom is. Deze kortsluiting kan ook ervoor zorgen dat apparatuur van klanten stukgaat. Een vlieger die vastzit in het net, kan ook andere gevaren met zich meebrengen zoals elektrocutie (met de dood als gevolg). Elektriciteitskabels transporteren tussen de 6.000 volt en 161.000 volt en kan gemakkelijk door de vlieger heen geleid worden als deze in contact komt met een stroomgeleider.

De EBS doet derhalve een dringend beroep op ouders om extra toezicht te houden op hun kinderen wanneer deze vliegers oplaten en zulks zoveel als mogelijk te doen op locaties waar er geen elektriciteitsdraden voorkomen zoals open velden.

289 storingen als gevolg van slecht onderhoud van vegetatie langs het netwerk

Vegetatie in de omgeving van het netwerk vormt een gevaar voor het elektriciteitsnetwerk en de stroomvoorziening. Vanaf januari tot september dit jaar zijn er reeds 289 gevallen van vegetatieschade genoteerd die een storing hebben veroorzaakt. EBS roept de samenleving op, erop toe te zien dat er geen vegetatie ,zoals bomen in de omgeving van het elektriciteitsnet wordt geplant en daar waar dit al dicht bij het net komt, waar mogelijk zelf te onderhouden. Het kappen en snoeien van takken vooral nabij het elektriciteitsnet moet altijd op een veilige en deskundige wijze geschieden.

De EBS wenst te benadrukken dat de veroorzaker te allen tijde aansprakelijk blijft voor de schade, ongeacht als deze verzekerd is of niet. De EBS zal niet nalaten de haar ten dienste staande rechtsmiddelen in te zetten om verhaal van de schade te bewerkstelligen!

Persbericht: KASSAMEDEWERKSTER DIE GELD VERDUISTERDE NIET WERKZAAM BIJ DE EBS

PARAMARIBO 13 september 2018-In de media is recent melding gemaakt van een geval, waarbij een kassamedewerkster van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zou zijn aangehouden in verband met verduistering van een geldbedrag bij de kassa. De kassamedewerkster die op dinsdag 11 september 2018 door de politie is aangehouden, zou een bedrag van SRD 3000 hebben verduisterd. Na dit bedrag teruggestort te hebben, is zij vervolgens in vrijheid gesteld door de politie.

In het bericht wordt melding gemaakt dat het om een EBS-medewerkster gaat. De EBS wenst de samenleving te informeren dat de persoon in kwestie niet werkzaam is bij de EBS. Dit geval heeft zich ook niet voltrokken bij een incassokantoor van de EBS. De kassierster in kwestie is werkzaam bij een particulier betaalbedrijf alwaar de mogelijkheid bestaat om door tussenkomst van dat bedrijf de stroom-en waterrekeningen te kunnen voldoen.

De EBS betreurt het dat niet geverifieerde informatie in de samenleving is gebracht, waardoor het bedrijf alsook haar medewerkers schade kan worden berokkend.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr