Nieuws en publicaties

Schade veroorzaakt door derden zorgt voor storing Blauwgrond

Vanwege schade veroorzaakt door derden aan de elektriciteitslijn die het gebied Blauwgrond van energie voorziet, is er vanmiddag omstreeks 13:07 u een storing opgetreden.
De storing ontstond toen een graafmachine met de bucket tegen het netwerk kwam. Technici van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) zijn reeds bezig met de herstelwerkzaamheden zodat de stroomvoorziening naar het gebied zo snel als mogelijk weer genormaliseerd is.

Verbruikers van deze omgeving zijn enige tijd geleden vaker de dupe geworden van storingen. Als gevolg van deze storingen zijn er extra maatregelen getroffen, waarna dit zich niet meer heeft herhaald. Echter heeft de schade die de operator van de graafmachine heeft toegebracht aan het netwerk nu weer geresulteerd in een storing in deze wijk.

De EBS begrijpt de frustratie van deze bewoners en vraagt geduld en begrip voor de situatie.

EBS wijst erop dat schade die veroorzaakt wordt aan het elektriciteitsnetwerk verhaald zal worden op de veroorzaker. Schade veroorzaakt door derden die in storingen resulteren bezorgen de EBS ook flinke imagoschade. Klanten gaan in de meeste gevallen ervan uit dat storingen door de EBS worden veroorzaakt. Voor dit jaar alleen registreert het bedrijf 664 storingen die veroorzaakt zijn door derden. Hiertoe behoren mastaanrijdingen, hoge voertuigen, graaf- en dumpwerkzaamheden etc.).
Hiervan zijn er reeds 94 storingen opgetreden die veroorzaakt zijn door graaf- en dumpwerkzaamheden van derden.

REPORT Milieu en Sociale Effecten studie (ESIA) – Constructie en Operatie van een energie krachtcentrale in het district Para

Voorafgaand aan de constructie en operatie van een energie krachtcentrale in het distrikt Para, hebben onafhankelijke consultants in de periode mei 2019 – oktober 2019 een Milieu en Sociale Effecten studie (ESIA) uitgevoerd conform richtlijnen van het NIMOS en de Caribbean Development Bank (CDB).

Op 5 November 2019 is het concept ESIA document ter beoordeling ingediend bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Hierin werden de hoofdlijnen, verwachte invloeden en de uit te voeren studies van het project gepresenteerd door de N.V.Energiebedrijven Suriname en de consultants. Het document zal ter inzage beschikbaar zijn vanaf heden t/m 12 december 2019, en is te benaderen via onderstaande link.

https://www.nvebs.com/wp-content/uploads/2019/11/Report%20Powerplant%20Para.pdf

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ) van de EBS op het telefoonnummer 471045 ext. 9226, 9229.

Frequente stroomonderbrekingen omgeving Charlesburg i.h.k.v. rehabilitatiewerkzaamheden Overheid

PARAMARIBO 05 NOVEMBER 2019-In verband met de rehabilitatiewerkzaamheden van de Overheid aan de Nieuwe Charlesburgweg is er een beroep gedaan op de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) om het distributienetwerk te verplaatsen. Initieel was het rehabilitaieproject opgedeeld in 3 fasen van enkele kilometers. Er waren in verband met deze werkzaamheden 3 uitschakelingen in dit gebied gepland door de EBS. Echter is door de aannemer besloten om in secties van 400 m te werken. Dit heeft tot gevolg dat de EBS vaker genoodzaakt is om de stroomvoorziening naar dit gebied gepland uit te schakelen zodat de rehabilitatiewerkzaamheden kunnen plaatsvinden. Ook schade die bij graafwerkzaamheden door de aannemer is veroorzaakt, heeft geleid tot een groot aantal storingen in deze omgeving.


De EBS begrijpt de last die niet alleen huishoudens, maar ook ondernemers ondervinden door deze situatie en vraagt geduld van de gemeenschap van Charlesburg en omgeving tot de weg volledig gerehabiliteerd is. Afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden van de aannemer, zijn er meerdere uitschakelingen ingepland voor de komende tijd.

Deze uitschakelingen worden zoals gebruikelijk vooraf bekendgemaakt via de radio (ABC, SRS, Apintie, Garuda, Radio 10 en Boskopu), via de EBS website (www.nvebs.com) en via facebook op Facebook\nvenergiebedrijvensuriname.

Gas voldoende op voorraad

Gas voldoende op voorraad

Foto: Gaslading bij de aanmeerstijger van N.V. Ogane, te Betesda (16 oktober 2019)

PARAMARIBO 16 OKTOBER 2019-Op social media circuleert er een bericht dat suggereert dat de boot die gas levert voor  het gasbedrijf Ogane,  dochteronderneming van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS), met de volle lading zou zijn teruggekeerd met als gevolg dat er een gasschaarste van drie weken zou ontstaan. De EBS onderstreept dat dit bericht volstrekt onjuist is! De boot die de gaslevering doet is in tegenstelling tot hetgeen gesteld wordt in het bericht, juist twee dagen eerder dan normaal gepland aangekomen en wordt momenteel gelost (16/10/19-07:08 pm). Het lossen gaat door tot in de vroege ochtenduren. Doordat de levering eerder heeft plaatsgevonden is er integendeel een goede voorraad aan gas. Alle depothouders die zich vandaag hebben aangemeld om een bestelling op te halen zijn volledig voorzien.

De EBS benadrukt dat er voldoende gas in voorraad is en betreurt het dat dit “fake nieuws” nodeloos ervoor zorgt dat er paniek ontstaat onder de samenleving met als gevolg dat mensen over willen gaan tot hamsteren. Dit is niet nodig! Juist omdat de boot eerder is aangekomen dan gepland, is er niet alleen nog een oude voorraad aan gas, maar ook de voorraad die momenteel wordt gelost. Deze voorraad is voldoende voor de komende 25 dagen tot de volgende gaslevering.

 

 

EBS brengt de dienstverlening nog dichter bij haar klanten

PARAMARIBO 16 SEPTEMBER 2019De N.V. Energiebedrijven
Suriname (EBS) maakt bekend dat zij in het kader van het verbeteren van de bereikbaarheid
in samenwerking met de dienstverlener Winkelcentrum
Koewarasan B. Ramdas
, gevestigd aan de Bomaweg
nr. 275
( hoek Wayamoeweg), klanten in de omgeving Boma en Koewarasan de
mogelijkheid biedt de elektriciteitsrekening
nu samen met de water- en telefoonrekening
te betalen vanuit één locatie.

Dit incassokantoor is van
ma t/m vrij geopend, en wel van 9u s ’morgens tot 1:30u s ’middags en weer
van 5u s ’middags tot 8u s ’avonds. Op de zaterdag van 10:00 u s’ morgens tot
1:30u s’ middags en weer van 5:00 uur s’ middags tot 8:00 uur s’ avonds.

Op
vrijdag 21 juni 2019 werd ook het incassokantoor N.V. VESH Agency aan de
Commissaris Weytingweg nr. 812 (bij de rotonde van de vijfde rijweg)
geopend, die klanten in de omgeving Leiding, Uitkijk, Vijfde Rijweg en Jarikaba
de gelegenheid biedt om de elektriciteitsrekening nu samen met de water- en
telefoonrekening
te betalen vanuit één locatie.

Dit incassokantoor is 7
dagen per week geopend, en wel van 7u s ’morgens tot 10u s ’avonds.

De
EBS beoogt hiermee de bereikbaarheid en de landelijke spreiding te verbeteren.

Voor meer informatie of
vragen kunt u 1×24 uur bellen naar de
EBS klantenservice op het nummer 175 of bezoek de EBS website op www.nvebs.com en de facebookpagina op
facebook/nvenergiebedrijvensuriname.

Persbericht: Obstakels elektriciteitsmasten

PARAMARIBO 25 JULI 2019- De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) wenst het volgende onder de aandacht van het publiek te brengen:

Wij merken dat de elektriciteitsmasten van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) worden gebruikt om vlaggen, reclamebordjes en andere zaken aan te bevestigen.

Deze reclame attributen zorgen ervoor dat bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het elektriciteitsnetwerk, de monteurs er last van ondervinden. Ook degene die deze voorwerpen aanbrengen, stellen zich bloot aan eventuele gevolgen als zij het hoogspanningsnet dichtbij naderen. Deze attributen zorgen er ook voor dat bij bepaalde weersomstandigheden (wind, regen) additionele storingen kunnen optreden die vaak ook nadelige gevolgen voor de klanten hebben.

Het is ten strengste verboden om bordjes of andere zaken zoals vlaggen, aanplakkingen, spijkers voor het ophangen van zangvogelkooien etc. te bevestigen aan de elektriciteitsmasten van de EBS.

Het bedrijf zal deze attributen doen verwijderen en de kosten daarmede gepaard gaande aan de eigenaar c.q. opdrachtgever in rekening brengen.

De EBS doet een beroep op een ieder om er aan mede te werken dat er geen reclame attributen e.d. op de masten worden aangelegd, ter waarborging van de kwaliteit van de stroomvoorziening.

Opening EBS betaalkantoor Comm.Weythingweg

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) brengt de dienstverlening nog dichter bij u.

Vanaf vrijdag 21 juni 2019 is het mogelijk om de stroomrekening te betalen bij de nieuwe EBS dienstverlener, N.V.VESH Agency, gevestigd aan de Commissaris Weytingweg nr. 812 (bij de rotonde van de 5e Rijweg).

Dit incassokantoor is 7 dagen per week geopend van 7u s ’morgens tot

10 uur s ’avonds en biedt klanten in de omgeving Leiding, Uitkijk, Vijfde Rijweg en Jarikaba de mogelijkheid om de elektriciteit- water- en telefoonrekening op één locatie te betalen.

SPECIAAL VOOR UW GEMAK!

Kookgasprijzen niet verhoogd

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt heden, vrijdag 14 juni 2019, bekend dat de tarieven voor kookgas NIET zijn verhoogd. Geruchten die hieromtrent worden verspreid via social media en andere kanalen berusten niet op waarheid. De officiële gasprijzen zoals door het Ministerie van Handel en Industrie vastgesteld, blijven ongewijzigd en zien er als volgt uit;

Omgeving 20lbs 28lbs  100lbs
Paramaribo SRD 35.75 SRD 48.50  SRD 186.00
Brokopondo SRD 38.00 SRD 51.00  SRD 198.00
Commewijne SRD 36.25 SRD 49.00  SRD 188.00
Coronie SRD 38.00 SRD 51.00 SRD 198.00
Lelydorp + Para SRD 36.00 SRD 48.75  SRD 187.00
Saramacca SRD 37.50 SRD 50.25  SRD 195.00
Albina SRD 38.75 SRD 51.75  SRD 200.00
Moengo SRD 38.00 SRD 51.00 SRD 198.00
Nickerie SRD 37.00 SRD 52.00  SRD 192.00
Wageningen SRD 37.75 SRD 52.00  SRD 198.00

De EBS wenst ten overvloede te benadrukken dat de gasvoorraad voldoende op peil is en dat klanten bij elke depothouder of bij Ogane terecht kunnen voor het hervullen van hun gascilinders.

Voor meer informatie over de officiële gasprijzen kunt u 1 x24 uur bellen naar de EBS Klantenservice op het nummer 175, of bezoek onze website op: www.nvebs.com/thuis/ogane-gas/tarieven-voor-het-hervullen/

Trafomast valt om op voorbijrijdend voertuig

PARAMARIBO
1 MEI 2019-

Vanmiddag kwam een mast,  met
daarop een transformator van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langs de
Nieuw Weergevondenweg om te vallen. Ongelukkigerwijs kwam deze mast op een
voorbijrijdend voertuig terecht. Het voertuig, is hierdoor ernstig beschadigd
geworden.  Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De
manschappen van de EBS, zijn gemobiliseerd om het net te rehabiliteren, en de
stroom voorziening in de omgeving, welke was komen weg te vallen, te
herstellen.

In
verband met het rehabilitatieproject Nieuw Weergevondenweg, is de EBS in
opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie
(OWT&C) bezig
de masten langs de Nieuw
Weergevondenweg te verplaatsen van de zuidelijke naar de noordelijke berm. Op voornamelijk deze berm zijn door een contractor van
OWT&C grondverzetwerkzaamheden gaande (aanbrengen nieuwe riolering etc.). Met de zware regen
van de afgelopen 24 uur is
op diverse locaties de bodemgesteldheid dusdanig veranderd (zacht grond) dat dit
erin heeft geresulteerd dat de mast scheef kwam te staan en door het gewicht
van de transformator helaas op een voorbijrijdend voertuig terecht is gekomen.

Met
de benadeelde zijn er reeds afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. De
EBS betreurt dit incident en biedt aan de gemeenschap bij dezen haar verontschuldiging
voor het ongemak als zodanig ontstaan.

EBS KLANTENSERVICE INTRODUCEERT NIEUW BEDIENINGSCONCEPT

PARAMARIBO 30 NOVEMBER 2018-Analyses tonen aan dat de meeste telefoontjes naar de klantenservice van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) plaatsvinden tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds. Door de huidige bezetting en het aantal telefoontjes tijdens de piekuren is de EBS klantenservice daarom niet altijd even gemakkelijk te bereiken. Dit tot enorme ergernis van de klant die naar 175 belt.

Ter verbetering van de bereikbaarheid tijdens de piekuren, zal het bedrijf overstappen naar een nieuw klantbedieningsconcept, waarbij telefoontjes naar de klantenservice per ingaande 1 december 2018 van 7 uur ‘s morgens tot 7 uur ‘s avonds worden beantwoord door de Klantenservice en telefoontjes die van 7 uur ‘s avonds tot 7 uur ‘s morgens binnenkomen, door de Storingsdienst. Tussen 7 uur ‘s morgens en 7 uur ‘s avonds zullen alle diensten van de EBS beschikbaar zijn en na 7 uur s ‘avonds beperkt zijn tot het doorgeven van storingen en andere technisch gerelateerde zaken.

  • 07:00 u ’s morgens – 19.00 u ‘s avonds:    Alle diensten
  • 19:00 u ’s avonds – 07.00 u ‘s morgens:    Storingen en technisch gerelateerde zaken

De EBS merkt op dat veel klanten vooral de meterstand telefonisch wensen door te geven en openstaande rekeningen telefonisch op vragen. EBS biedt hiervoor voldoende elektronische mogelijkheden waarvan de klant gebruik kan maken. Het IVR (Interactive Voice Recorder) systeem beschikt over een automatisch antwoordapparaat dat de klant in staat stelt om zonder tussenkomst van een telefonist de meterstand op elk uur van de dag door te geven. Hiernaast kan de meterstand ook zelf worden doorgegeven via de website, sms of de EBS mobiele app. Hetzelfde geldt voor het opvragen van openstaande rekeningen, die via de website en de EBS mobiele app bekeken kunnen worden. Het bedrijf doet daarom een beroep op zijn klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van deze E-service.

De EBS vraagt zijn klanten rekening te houden met het gewijzigd klantbedieningsconcept en wenst hiermee haar bereikbaarheid drastisch te verbeteren.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr