GEPLANDE UITSCHAKELING i.h.k.v. rehabilitatiewerkzaamheden Overheid: District WANICA

GEPLANDE UITSCHAKELING i.h.k.v. rehabilitatiewerkzaamheden Overheid: District WANICA ZATERDAG 07 DECEMBER 2019 tussen 07:30 en 16:00 uur
GEDEELTE VAN HET GARNIZOENSPAD TUSSEN LEIDING 9A EN HET UPKAR PROJECT, EUREKA PROJECT, ARIANEWEG, ANTINOWEG, ATALANTEWEG, RAMANANDWEG, MOHAMEDIENWEG, NARAZ VILLAPROJECT, RAMANAND PROJECT, ASRAWEG, IMANDIEWEG, JANSLAAN, KRISHNA LILAWEG, ROHANWEG, HAIDER ALIWEG, ALIBUDSWEG EN ALLE ZIJWEGEN DIE VOORKOMEN IN DEZE GEBIEDEN.

BEL 175 voor klantenservice

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar