REPORT Milieu en Sociale Effecten studie (ESIA) – Constructie en Operatie van een energie krachtcentrale in het district Para

Voorafgaand aan de constructie en operatie van een energie krachtcentrale in het distrikt Para, hebben onafhankelijke consultants in de periode mei 2019 – oktober 2019 een Milieu en Sociale Effecten studie (ESIA) uitgevoerd conform richtlijnen van het NIMOS en de Caribbean Development Bank (CDB).

Op 5 November 2019 is het concept ESIA document ter beoordeling ingediend bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Hierin werden de hoofdlijnen, verwachte invloeden en de uit te voeren studies van het project gepresenteerd door de N.V.Energiebedrijven Suriname en de consultants. Het document zal ter inzage beschikbaar zijn vanaf heden t/m 12 december 2019, en is te benaderen via onderstaande link.

https://www.nvebs.com/wp-content/uploads/2019/11/Report%20Powerplant%20Para.pdf

 

Voor meer informatie kunt contact opnemen met de afdeling Health, Safety, Environment en Quality (HSEQ) van de EBS op het telefoonnummer 471045 ext. 9226, 9229.

BEL 175 voor klantenservice

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar