Trafomast valt om op voorbijrijdend voertuig

PARAMARIBO
1 MEI 2019-

Vanmiddag kwam een mast,  met
daarop een transformator van de N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) langs de
Nieuw Weergevondenweg om te vallen. Ongelukkigerwijs kwam deze mast op een
voorbijrijdend voertuig terecht. Het voertuig, is hierdoor ernstig beschadigd
geworden.  Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De
manschappen van de EBS, zijn gemobiliseerd om het net te rehabiliteren, en de
stroom voorziening in de omgeving, welke was komen weg te vallen, te
herstellen.

In
verband met het rehabilitatieproject Nieuw Weergevondenweg, is de EBS in
opdracht van het Ministerie van Openbare Werken Transport en Communicatie
(OWT&C) bezig
de masten langs de Nieuw
Weergevondenweg te verplaatsen van de zuidelijke naar de noordelijke berm. Op voornamelijk deze berm zijn door een contractor van
OWT&C grondverzetwerkzaamheden gaande (aanbrengen nieuwe riolering etc.). Met de zware regen
van de afgelopen 24 uur is
op diverse locaties de bodemgesteldheid dusdanig veranderd (zacht grond) dat dit
erin heeft geresulteerd dat de mast scheef kwam te staan en door het gewicht
van de transformator helaas op een voorbijrijdend voertuig terecht is gekomen.

Met
de benadeelde zijn er reeds afspraken gemaakt over de verdere afhandeling. De
EBS betreurt dit incident en biedt aan de gemeenschap bij dezen haar verontschuldiging
voor het ongemak als zodanig ontstaan.

BEL 175 voor klantenservice

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar