Onrechtmatig Stroomverbruik

Onrechtmatig Stroomverbruik is illegaal en levensgevaarlijk, het leidt jaarlijks tot enorme commerciële verliezen en kan invloed hebben op de kwaliteit van de elektriciteitstoevoer in de omgeving.

De N.V. Energiebedrijven Suriname heeft zich voorgenomen dit probleem structureel aan te pakken en heeft uw hulp hierbij nodig. Middels de tipgeverslijn kunt u gevallen van elektriciteitsdiefstal die bij u bekend zijn anoniem melden.

Tips die inderdaad leiden tot de bevestiging van onrechtmatig stroomverbruik worden beloond. Voor meer informatie klik op de link en download het beloningsreglement.

Wilt u liever een telefonische melding doen?

Dat kan 1x24uur via 175 via optie 5

Omschrijving:
Datum constatering: (mm/dd/yyyy)
Tijdstip constatering:
Hoelang is de omschreven situatie ongeveer al gaande?
Adres verbruiker:
Naam verbruiker (indien bekend):

Bijzonderheden:

Graag wensen wij uw persoonlijke gegevens te noteren voor eventuele terugkoppeling m.b.t. een beloning indien het vervolg onderzoek het Onrechtmatig Stroomverbruik heeft bevestigd.

 

Uw melding zal strikt confidentieel worden behandeld.

 

De voorwaarden voor de beloning kunt u lezen in het beloningsreglement Onrechtmatig Stroomverbruik.

 

Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
e-mail:

 

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr