Value Chain

Wie zijn wij?

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) Uw Betrouwbare Ontwikkelingspartner, is een energie productie-, transmissie-en distributiebedrijf, dat tevens propaangas distribueert via haar dochteronderneming OGANE. Het bedrijf is 100% eigendom van de Staat Suriname. De huidige Raad van Bestuur bestaat uit een Chief Executive Officer, Chief Financial Officer en Chief Technical Officer. De EBS telt ruim 1300 werknemers en 270 contractors. Het huidige aantal elektriciteitsaansluitingen is landelijk 148.000. De EBS heeft opwekkingscentrales aan de Saramaccastraat, te Clarapolder, Apoera, Wageningen, Moengo, Albina en Coronie.

Onze missie & visie

Missie

Wij zullen de sector leiden door onze mensen te inspireren en toegevoegde waarde te scheppen voor onze consumenten, het milieu en de aandeelhouders door:

  • De gemeenschap te voorzien van betrouwbare, kosteneffectieve elektriciteit
  • Milieuzorg te demonstreren door efficiënt gebruik van hulpbronnen bij het genereren en distribueren van energie
  • Voordelen te halen uit bestaande en nieuwe mogelijkheden op het gebied van elektrische energie
  • Toegewijd te zijn aan ‘First-class customer service’, het waarborgen van een goed evenwicht tussen winstoogmerk en betaalbaarheid
  • Innovatief te zijn en industrie’s ‘best practices’ te incorporeren
  • Een voorbeeldige werkgever te zijn, en beste prestaties te koesteren, strevend naar het hoogste niveau van veiligheid op de werkplek en tevredenheid

Visie

Door te opereren als een betrouwbare ontwikkelingspartner zijn wij het leidend energiebedrijf in Suriname en het Caraibisch gebied.

Organogram

Organogram

 

Value Chain

De beschikbaarheid van energie is van vitaal belang voor het in stand houden en het verder ontwikkelen van de moderne samenleving. De N.V. EBS heeft, in haar hoedanigheid van belangrijkste speler op de Surinaamse energiemarkt, de taak om op economisch en sociaal verantwoorde wijze in te spelen op de energiebehoefte van de Surinaamse samenleving. Om de nationale energiebehoefte te kunnen voorzien koopt de EBS energie in van SURALCO en STAATSOLIE. Naast deze inkopen wekt de EBS ook zelf vermogen op in haar centrale aan de Saramaccastraat en de overige kleinere centrales verspreid over de kustvlakte.
Een volledige reeks van organisatorische werkactiviteiten, de Value Chain, waarbij in elke stap waarde wordt toegevoegd, ziet er als volgt uit:

De energiemix van Suriname is afkomstig van Hydro- en thermische opwekking. De energievoorziening Paramaribo (EPAR) voorziet de districten Paramaribo, Wanica, Para, Commewijne en Saramacca van elektrische energie.

De behoefte van de elektrische energie wordt gedekt door vier opwekcentrales waarvan twee onder beheer staan van de EBS. De twee thermische krachtcentrales hebben een opwekcapaciteit van 133 MW. De twee overige opwekcentrales (Suralco en Staatsolie) worden d.m.v. PPA’s (Power Purchase Agreement) geregeld.

In de districten Marowijne, Coronie en Nickerie zijn er thermische opwekcentrales geïnstalleerd. Bij de EBS begrijpen we dat iedere ondernemer specifieke behoeften heeft met betrekking tot elektriciteit. Als grootverbruiker bent u voor uw economische activiteiten grotendeels afhankelijk van een optimale stroomvoorziening. Dit zelfs voor meerdere vestigingen. Samen met u bespreken wij uw wensen, leveren wij het product en blijven we met u in contact, zodat u zowel voor als na de aansluiting op ons elektriciteitsnetwerk, de beste dienstverlening ontvangt.

Vanuit de Hydro krachtcentrale van Suralco komen via twee 161 kV transmissielijnen de elektrische energie naar Paramaribo die via het onderstation Menkendam de spanning terug brengt naar 33 kV niveau. Een andere deel van de transmissie infrastructuur brengt de 161 kV te Paranam terug op 33 kV niveau. De opwekcentrale van SPCS met 12,3 kV wordt via step-up transformatoren getransformeerd naar 33 kV niveau.

De opwekcentrale van de NV EBS met 6,3 kV wordt via step-up transformatoren getransformeerd naar 33 kV niveau. Landelijk is het transmissienetwerk op 33 kV niveau.

De opgewekte elektrische energie in de krachtcentrales vindt zijn weg naar de klanten via het transmissie- en distributie netwerk. Onder andere de ziekenhuizen, mediabedrijven en overheidsinstanties ontvangen van de EBS een specifiek aanbod voor hun elektriciteitsaanvraag. En omdat deze organisaties van strategisch belang zijn voor de ontwikkeling van Suriname, staat de EBS hen als betrouwbare ontwikkelingspartner bij als het gaat om de stroomvoorziening. In de praktijk betekent dit dat dergelijke organisaties kunnen rekenen op een persoonlijk advies. Hierbij zorgen we ervoor dat zowel de belangen van de klant als die van de EBS in balans blijven.

Het transmissienetwerk dat merendeels een gesloten ringvorm heeft telt 24 knooppunten, genoemd onderstations die de elektrische energie met een transmissiespanning van 161 kV en 33 kV omlaag transformeren naar 12,6 kV en 6,3 kV voor de distributienetten.
De onderstations zijn merendeels omsloten bouw met de laatste technologie in de hoogspanning schakelinstallaties. Ook zijn er onderstations in openbouw uitvoering waarbij de hoogspanningscomponenten in openlucht zijn opgesteld.

Het distributiesysteem transporteert en verdeelt het elektrisch vermogen om uiteindelijk aan de klant te worden geleverd als elektriciteit. Vanuit de step-down substations (33/12.6 kV & 33/6.3 kV) in Paramaribo en omgeving, wordt de elektriciteit getransporteerd middels 12.6 kV en 6.3 kV distributielijnen naar verschillende woonwijken en industriegebieden. Vandaar uit wordt de spanning verlaagd door middel van pole mounted transformatoren en pad mounted transformatoren naar spanningen van 127 of 220 volts. De spanning wordt gedistribueerd via bovengrondse laagspanningskabels naar de gebruikers.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 6,000 km lijnen en kabels en 6,400 transformatoren die gebruikt worden voor het verlagen van de spanningen. De transformatoren verschillen in grootte van large units, die over de mogelijkheid beschikken om elektriciteit te leveren aan industriële klanten en bedrijven, tot kleine paaltransformatoren gebruikt om stads- en ver gelegen woonwijken te voorzien van elektriciteit.

De N.V.EBS voorziet meer dan 130,000 klanten van elektriciteit, in stedelijke gebieden van het land en enkele ver afgelegen districten en is toegewijd om te voorzien in een veilige en betrouwbare elektriciteitstoevoer, waarbij er continu wordt gestreefd naar verbetering van de service kwaliteit naar de klanten toe. Uw verkavelingsproject is bijna klaar, maar moet nog worden voorzien van elektriciteit; een belangrijk onderdeel van uw project. Waarschijnlijk zit u met heel veel vragen omtrent de aanleg hiervan. De EBS is daarin uw partner. Wij geven u graag advies en werken samen met u en de installateur; vanaf de vermogensaanvraag tot zelfs na de aansluiting op ons elektriciteitsnetwerk.

Naast de gebruikelijke stroom en gas gerelateerde diensten of producten, zal de N.V. EBS samen met de klant werken aan het ontwikkelen en commercialiseren van andere niet stroom of gas gerelateerde diensten of producten. Deze schakel voegt waarde toe aan de organisatie door te voorzien in klantbehoeften via innovatieve, cutting edge oplossingen en de hoogste standaarden van service aan te bieden vanuit één centraal punt.

Door het aanbieden van concurrerende producten en diensten, met een groot marktaandeel en een brede geografische spreiding, is de N.V. EBS in staat om effectieve en kostenbesparende oplossingen aan te dragen.

Enkele diensten of producten die momenteel ontwikkeld worden:

  • Renewable energy solutions.
  • Reclame op Elektriciteitsplan
  • Energy efficiency consulting
  • Engineering solutions.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr