Meest gestelde vragen

Conform het factuurschema van de EBS, zal per factuurmaand juni 2016 de rekening op basis van de nieuwe tarieven worden gepresenteerd aan de klant.  
Ja, netvoorzieningen zijn alle extra/additionele voorzieningen die getroffen zijn/worden op de hoofdleiding van de EBS. Aansluitkosten zijn de kosten voor de elektrische verbinding met alle toebehoren vanaf de hoofdleiding tot en met de meetinrichting of een daarmede gelijk te stellen plaats van overgang.
De gemiddelde basisprijs per kWh zoals bepaald door de overheid per 01 mei 2016, bedraagt SRD 0,92.
Neen, u betaalt geen vastrecht meer, maar abonnement.  Uw abonnement hangt af, van de soort aansluiting die u geleverd krijgt. Op uw kennisgeving/factuur staat aangegeven welke fase (1,2,3) voor u in rekening wordt gebracht. Onderstaand de abonnementskosten:
Abonnement SRD
1 fase 10.85
2 fase 16.50
3 fase 18.25
Er moest een tariefaanpassing komen, omdat verschil tussen het basistarief en de verkoopprijs te groot was en de subsidie vanuit de overheid proportioneel ook hoog opliep.
Indien u na 1 januari 2016 betaald heeft, krijgt u uw geld terug, maar indien u vóór 1 januari 2016 betaald heeft, komt u niet in aanmerking voor restitutie.
De nieuwe offerten voor huishoudens worden al opgemaakt en een deel is al verstrekt.  U wordt gebeld als uw offerte af is. Let wel het gaat om aansluitingen waarvan de voorzieningen al getroffen zijn (1 fase aanvragers).

Downloaden

Voor het downloaden van de app bent u terecht bij Goolge Play. Mijn EBS App. Deze dienst is ook te benaderen via de EBS website als u de app niet wenst te gebruiken.

Account

De meeste functies zoals:
 • stroomonderbrekingen
 • stroomcalculator
 • veelgestelde vragen
 • feedback
 • besparingstips
zijn gelijk te gebruiken. Om uw rekening te bezichtigen en of uw meterstand door te geven, moet u eerst inloggen.

Nieuw account maken

Inloggen doet u door klikken op Menu >> Inloggen >> Nog geen account. Vervolgens voert u de volgende gegevens in:
 • Uw Klantnummer (verplicht)(Te vinden op uw kennisgeving en kwitantie)
 • Voornaam (verplicht)
 • Achternaam (verplicht)
 • Telefoonnummer (optioneel)
 • E-mailadres (verplicht)
 • Wachtwoord (verplicht)
Nadat u op de Registeer-knop heeft geklikt ontvangt u een activeringsmail.

Activering

U ontvangt een activeringsmail na het registreren. Deze email bevat een link waar u op kunt klikken voor het bevestigen van uw mijn EBS account. Na de activering kunt u  ten alle tijden inloggen vanuit de Mijn EBS App.

Inloggen

Als u de Mijn EBS App al hebt geïnstalleerd en uw account al is gecreëerd en geactiveerd, kunt u klikken op Menu >> Inloggen en vervolgens uw inloggegevens invoeren. Inloggegevens:
 • E-mailadres
 • Wachtwoord
Klik daarna op Inloggen.

Aansluiting toevoegen

Klik op Menu >> Aansluitingen. Op het scherm vindt u een toevoegknop (groen plus-teken). De volgende gegevens zijn nodig voor het toevoegen van een aansluiting aan uw account:
 • Aansluitnummer
 • Omschrijving
  • Dit voor het identificeren van de aansluiting wanneer er meerdere zijn
 • Betaalmethode
  • Per kas
   • Op uw kwitantie staat er een factuurnummer. Dit moet dan ingevuld worden in het desbetreffende veld.(Te vinden op uw kwitantie)
  • Automatische incasso
   • Uw bankrekeningnummer is voldoende om de verbinding tot stand te brengen.
  • Bankovermaking
   • Hiervoor is een factuurnummer voor nodig. Wij vragen u om eenmalig een betaling per kas te doen om uw kwitantie nummer te krijgen.

Inzicht in Rekeningen

Na het toevoegen van een aansluiting aan uw account kunt u bij Menu >> Aansluitingen op Acties klikken om uw verbruik te bekijken. Klik op een datum voor meer informatie.

Doorgeven meterstanden

Voor het doorgeven van meterstanden moeten de volgende stappen ondergaan worden:
 • Selecteer een aansluiting
  • Hierbij wordt de bijbehorende Aansluitnummer, Klantnummer en Meternummer vanzelf ingevuld
 • Geef de datum van opname aan
 • Vul vervolgens de meterstand in
Nadat alle gegevens ingevuld zijn klikt u op het Verstuur knop. !!! Als uw aansluiting niet voor komt op de lijst moet u die nog toevoegen.  
Alle wijken komen aan de beurt, zolang er een tekort is aan energie. Wij houden wel rekening met strategische objecten (zoals ziekenhuizen), die gevrijwaard worden van loadshedding.
Dit is mogelijk, zolang de vraag naar energie structureel groter is dan het aanbod. Daarom doen wij een beroep aan de hele samenleving om zuinig om te gaan met energie. Indien de bezuinigingstips ruimschoots in acht worden genomen, kan loadshedding beperkt en mogelijk ook voorkomen worden. Bekijk hier hoe je kunt besparen op energie en lever uw bijdrage aan een duurzaam milieu.
De gevolgen hiervan zijn dat er noodzakelijkerwijs buurten beurtelings worden uitgeschakeld.
De EBS is afnemer van Hydro- energie van Suralco. Dit kan zolang de optimale opwekking vanuit het Afobakka stuwdam mogelijk is. Wanneer de waterpijl van het meer drastisch omlaag gaat, resulteert dit in een afname in de opwekking. Dit fenomeen doet zich meestal voor in de droge tijd, welke inmiddels is aangebroken. Als gevolg hiervan kunnen wij minder energie afnemen vanuit Afobakka.
Het onderbreken van de stroomtoevoer binnen bepaalde gebieden als de vraag naar energie structureel groter wordt dan het aanbod. Om efficiënt om te gaan met de beschikbare energie, zijn we dan genoodzaakt om bepaalde buurten voor enkele uren uit te schakelen.
Het adres van ons Hoofdkantoor en een overzicht van de Dienstencentra vindt u hier. U kunt ook een email sturen naar onze Customerservice: customerservices@ebs.sr.
Werkt de straatverlichting niet? Dan kunt u dat doorgeven door dit formulier in te vullen.
Voor het opgeven van een storing zijn de volgende gegevens nodig:
 • Uw aansluitnummer;
 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Soort storing: bijvoorbeeld geen stroom;
 • Distrikt;
 • Meternummer.
Stroom- en gasstoringen kunt u 24 uur per dag doorgeven op het nummer 175. Wordt de storing voor 22:00 uur doorgeven, dan zal het dezelfde dag nog verholpen kunnen worden. Storingen die na 22:00 uur worden doorgegeven, zullen eventueel de volgende dag behandeld worden. Wij attenderen u erop dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw binnen installatie. De verantwoordelijkheid van EBS eindigt bij de verbruiksmeter. Wij raden u aan om de kwaliteit van uw binnen installatie en gebruikte materialen te blijven controleren, zodat er geen onnodige storingen ontstaan, met schade als gevolg of in het ergste geval brand. Laat uw installatie regelmatig, om de 5 jaar minimaal, herkeuren door een erkend installateur.
De gascilinders wordt geleverd door OGANE. Lees hier meer over de aanvraag en het bestellen van OGANE Gas.
Indien uw huisaansluitkabel en de meter onderhoud nodig hebben, kunt u dit persoonlijk doorgeven bij de Customer Service of telefonisch via 175. Ook voor het verplaatsen van de huisaansluitkabel en de meter kunt u bij de Customer Service terecht. Voor het verplaatsen van de huisaansluitkabel en de meter worden kosten in rekening gebracht.
Het is vaak zo dat bij nieuwbouw een voorlopig huisnummer, perceelnummer of straatnaam wordt doorgegeven. Dit wordt ook in ons EBS bestand opgenomen. Bij het krijgen van de juiste gegevens van de CBB verzoeken wij u om deze tijdig aan ons door te geven. Zo beschikken wij over de juiste gegevens. U kunt zich met uw CBB kennisgeving aanmelden op het hoofdkantoor of één van onze Dienstencentra.
Voor de overschrijving van uw aansluiting meldt u zich met benodigde documenten op het Hoofdkantoor of Dienstencentra.
 • (Copy) Recente hypothecaire Uittreksel/ Koopovereenkomst/ Transportakte (Geen Perceelkaart)
 • (Copy) legitimatie
 • Geen openstaande rekeningen op het aansluitnummer
 • De kosten (Waarborgsom) zijn afhankelijk van het vermogen (Fase + PZ Waarde)
Huur – verhuur situatie
 • (Copy) Recente hypothecaire Uittreksel/ Koopovereenkomst/ Transportakte (Geen Perceelkaart)
 • (Copy) legitimatie
 • Geen openstaande rekeningen op het aansluitnummer
 • De kosten (Waarborgsom) zijn afhankelijk van het vermogen (Fase + PZ Waarde)
 • Machtiging –of toestemmingsbrief
** recent: maximaal een maand geleden verstrekt door het GLIS
Wanneer u verhuist of uw woning verkoopt, kunt u de aansluiting opzeggen. U kunt terecht bij het Hoofdkantoor of een van de Dienstencentra met de volgende stukken:
 • het aansluitnummer/ meternummer van de meter op het desbetreffende adres.
 • het legitimatiebewijs van degene op wiens naam de aansluiting staat.
 • indien de aansluiting op naam van een overleden persoon staat, is een overlijdensakte en legitimatiebewijs van de aanvrager vereist, inclusief bovengenoemde stukken.
 • Bedrijven en instanties nemen tevens een brief met brievenhoofd en stempel mee waarin de opzegging kenbaar wordt gemaakt.
De meter wordt vervolgens de eerstvolgende werkdag afgenomen. Het is van belang dat u de EBS toegang verschaft tot de meter.
U kunt uw mobiele nummer opgeven via 175 of persoonlijk bij een van de Dienstencentra. Zorg ervoor dat u het juiste aansluitnummer bij de hand hebt, van welke u een sms wilt ontvangen.
Met de sms dienst van de EBS kunt u openstaande stroomrekeningen opvragen en uw meterstand opgeven. Daarnaast ontvangt u een gratis sms bij achterstallige betalingen. In de toekomst wordt het ook mogelijk om bekendmakingen en mededelingen te ontvangen; hiervoor is er vooraf registratie vereist, welke bij de Dienstencentra kan geschieden of via ons klantcontact center.
175 is het verkorte telefoonnummer van de EBS. Deze is dagelijks 1 maal 24 uur voor u beschikbaar. U kunt bij ons terecht voor het opvragen van informatie omtrent uw elektriciteitsaansluiting, klant- of aansluit gegevens, stroomrekeningen, afsluiting en wederaansluiting, gasstoringen, betaalmogelijkheden, offertes, schade en claims, het doorgeven van meterstanden, onderhoud, stroomstoringen en al uw andere vragen.
Bel 175 of kom langs bij een van de Dienstencentra van EBS om een om een tarief controle aan te vragen.
U kunt een schadeclaimformulier downloaden of ophalen bij een van de Dienstencentra van de EBS. Lever het volledig ingevulde formulier in, binnen drie weken na de geleden schade. Binnen een week na indiening wordt u gebeld. Nadien wordt er een onderzoek ingesteld. Vijf weken daarna ontvangt u per brief de uitslag. Wat is een schadeclaim?
Indien u een mast heeft aangereden worden daarvoor kosten in rekening gebracht. Neem contact op met uw verzekeringsmaatschappij.
Indien uw meter is afgenomen, meldt u zich bij de klantenservice van een van de EBS Dienstencentra.
U wordt afgesloten wanneer u uw rekeningen niet op tijd hebt betaald. Betaal daarom zo spoedig mogelijk uw rekening. Indien u bij de zekering bent afgesloten en u voor 12:00 betaalt, wordt u dezelfde dag weer aangesloten op ons elektriciteitsnetwerk. Indien de afsluiting bij de paal heeft plaatsgevonden wordt de elektriciteit een dag na betaling weer aangesloten.
U betaalt incasso kosten wanneer u twee of meer openstaande rekeningen heeft.
Incassokosten zijn kosten de door de EBS in rekening gebracht worden wanner u niet of niet tijdig voldoet aan uw betalingsverplichting.
Bent u voor langere tijd gepland afwezig, dan beschikt u over de mogelijkheid om vooruit te betalen. U meldt zich aan op ons Hoofdkantoor of bij één van onze dienstencentra. Wij stellen samen na berekening een gemiddeld bedrag per maand vast. Bij uw terugkomst meldt u zich wederom aan met uw meterstand, zodat we opnieuw het bedrag kunnen berekenen en u de juiste rekening kunnen aanbieden. Mocht het bedrag te hoog of te laag zijn, dan wordt het verschil met u verrekend.
Bij het doorgeven van uw meterstand is het van belang dat u let op uw aansluitnummer en de daaraan gekoppelde opnamedagen. Hier vindt u meer informatie over het doorgeven van uw meterstand.
Uw meterstand kunt u op verschillende manieren doorgeven: via sms, online via deze site of door te bellen naar 175. Lees hier meer over het doorgeven van uw meterstanden.
De stroomrekeningen kunnen per kas worden betaald bij een van de EBS Dienstencentra.
U kunt uw stroomrekening op de volgende manieren betalen: per kas, via automatische bankinhouding, via vooruitbetaling, per cheque of via internetbankieren. Lees meer over de verschillende betaalwijze.
Uw stroomrekening kunt u op verschillende manieren aanvragen: via deze website, telefonisch door te bellen naar 175 of via sms. Lees er hier meer over.
Informatie over het betalen van uw stroomrekening vind u hier.
Voor uw klantgegevens kunt u bellen naar 175. U kunt ze ook vinden op uw kennisgeving, indien u die heeft.
Om er achter te komen wanneer u wordt aangesloten op het elektriciteitsnetwerk van de EBS, neemt u telefonisch contact met ons op door te bellen naar 175
Indien u uw keuringsbewijs kwijt bent, neemt u contact op met uw installateur. Hij moet een duplicaat voor u aanvragen.
Indien u uw offerte kwijt bent, kunt u zich met uw keuringsbrief aanmelden bij een van de EBS dienstencentra voor een kopie. Let wel: indien uw keuring al langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden zal er opnieuw een keurings afspraak gemaakt moeten worden. Op basis daarvan wordt er tevens een nieuwe offerte gemaakt.
Indien u het totale bedrag niet kunt voldoen voor de vervaldatum, meld u zich met uw originele offerte bij een van de EBS dienstencentra. Hier vraagt u om een verlenging van de offerte. Let wel, indien uw keuring al langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden zal er opnieuw een keurings afspraak gemaakt moeten worden.
Uw offerte is 3 maanden geldig. De vervaldatum staat tevens op de offerte vermeld.
Het te betalen bedrag bestaat uit een aansluitbijdrage en een waarborgsom. Uw aansluitbijdrage betaalt u - uitsluitend onder vermelding van het expeditie nummer dat u linksboven de offerte aantreft - als volgt: Bedragen hoger dan SRD 10.000,- stort u op de rekening van de EBS bij één van de volgende banken:
 • DSB Bank op rekening nummer 40.98.730
 • RBC Royal Bank op rekening nummer 150.626.49
 • Hakrinbank N.V. op rekening nummer 20.626.65.09
 • Coöperatieve Spaar- en Kredietbank Godo G.A. op rekening nummer 935072
Na het storten van uw aansluitbijdrage registreert u zich en betaalt u uw waarborgsom op de afdeling Customer Service bij een van onze Dienstencentra [LINK NAAR CONTACT]. Dit met medeneming van de offerte, een kopie van het bankstortingsbewijs, het keuringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of rijbewijs) van degene op wiens naam de aansluiting komt te staan. Voor aansluitbijdragen tot en met SRD 10.000,- meldt u zich bij een van de EBS Dienstencentra. Daar vindt de registratie plaats en betaalt u waarborgsom met medeneming van de offerte, het keuringsbewijs en een geldig legitimatiebewijs (ID-kaart of rijbewijs) van degene op wiens naam de aansluiting komt te staan. Dienstencentra:
 • Hoofdkantoor, Noorderkerkstraat 2- 14
 • Latour, Anansistraat # 2
 • Zorg en Hoop, Gladiolenstraat # 2
 • Munder, Kwattaweg #216
 • Saramaccastraat # 57
 • Nickerie, West kanaalstraat 2- 4 Nieuw Nickerie
Voor ministeries, openbare scholen, organisaties en instituten dient er een schrijven, voorzien van briefhoofd en een bedrijfsstempel te worden overlegd met daarin vermeld voor welke dienst de aansluiting is en hoe de maandelijkse elektriciteitskosten voldaan zullen worden. Wij benadrukken dat wij niet met de werkzaamheden zullen aanvangen, alvorens de benodigde materialen in ons bezit zijn. Restitutie is niet mogelijk indien er al voorzieningen zijn getroffen of de aansluiting al heeft plaatsgevonden.
U vraagt zich af wanneer u uw offerte van ons ontvangt. Neem hiervoor telefonisch contact met ons op via 175.
Indien u wilt weten wanneer uw keuring plaatsvindt, belt u naar 175. Houd uw expeditie nummer bij de hand, zodat de klantenservice medeweker u snel de juiste keuringsdatum kan geven.
Indien u elektriciteit wilt aanvragen dient u een erkende installateur in de hand te nemen. Die dient de aanvraag voor u in. Ga naar de pagina van erkende installateurs.
Indien u van mening bent dat uw rekening te hoog of te laag is, kunt u bellen naar 175 en de huidige meterstand doorgeven. U wordt binnen 3 dagen teruggebeld. U kunt ook langsgaan bij een van de EBS Dienstencentra met de huidige meterstand om na te gaan of uw rekening correct is.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr