Elektriciteit aanvragen

Er zijn verschillende aansluitingen die voor u van toepassing kunnen zijn. Voor alle aansluitingen geldt, dat u eerst een erkende installateur in de hand neemt. Deze treft de nodige voorzieningen voor uw pand.

 

Bekijk hier ook de lijst met de door de EBS-erkende PV installateurs of download deze

Bekijk de lijst met door de EBS-erkende installateurs of Download deze

Nieuwe aansluiting

Is uw pand nog niet voorzien van elektriciteit, dan kunt u een nieuwe aansluiting aanvragen. Het is van belang dat u al in een vroeg stadium contact opneemt met een erkende installateur om u te adviseren. De installateur zal de aanvraag voor u bij de EBS indienen. Bij nieuwe aansluitingen kunt u kiezen voor een bovengrondse of ondergrondse aansluiting.

Uitbreiding

Een uitbreiding vraagt u aan wanneer uw huidig vermogen niet voldoende is. U kunt een vermogensuitbreiding aanvragen van 127V naar 220V (2 fasen of 3 fasen).

Revisie

Heeft u de behoefte om uw installatie te reviseren, dan kunt u via een erkende installateur uw aanvraag laten indienen.

Revisie vindt plaats wanneer:

  • u een bestaande installatie gedeeltelijk of volledig wil vervangen;
  • u het vermoeden heeft dat de installatie verouderd is;
  • bij weder aansluiting geconstateerd wordt dat de installatie onvolledig is;
  • uw woning is afgebrand.

Tijdelijke aansluiting

Heeft u tijdelijk elektriciteit nodig voor bouwwerkzaamheden, feestjes, braderieën, (straat) bijeenkomsten, dan kunt u dit ook via een erkende installateur laten aanvragen.

De aanvraag voor een tijdelijke aansluiting met de duur van 2 á 3 dagen dient u uiterlijk twee weken voor aanvang van uw activiteit, in bij de EBS.

Bestaande aansluiting

Heeft u een bestaande aansluiting die langer dan een jaar is afgesloten, dan kunt u zich aanmelden op ons hoofdkantoor of onze dienstencentra te Zorg & Hoop, Munder, Latour, CHM en Nickerie bij de afdeling Klantenservice. De installatie zal onderworpen moeten worden aan een herkeuring.

Wanneer uw aanvraag bij de EBS is goedgekeurd, zal de installateur een keuringsdatum aanvragen. Nadat de installatie is goedgekeurd, wordt er een keuringsbewijs gegenereerd welke de installateur aan u overhandigt.

Aansluitkosten

De N.V. Energiebedrijven Suriname (EBS) maakt bekend dat middels de missive van de Raad van Ministers op 29 juli 2016 het tarievenstelsel voor de realisatie van aansluitingen ten behoeve van huishoudens is aangepast.

pakket installatiegegevens waarborgsom aansluitbijdrage
PZ Vermogen   SRD component US$ component
P1 1 x 25A 3kVA SRD 55 geen geen
P2 2 x 25A 6 kVA SRD 105 300 geen
P3 2 x 35A 9 kVA SRD 160 300 geen
P5 3 x 25A 10 kVA SRD 180 500 geen
P6 3 x 35A 13 kVA SRD 230 1.500 1.175
P7 3 x 50A 19 kVA SRD 340 1.800 1.225
P8 3 x 63A 24 kVA SRD 425 2.100 1.370
P9 3 x 80A 30 kVA SRD 550 2.300 1.810
De EBS benadrukt dat de aanpassing uitsluitend geldt voor aanvragen ten behoeve van huishoudens met een elektrisch vermogen tot maximaal 10 kVA.
Uitleg nieuw tarievenstelsel t.b.v. huishoudens
1 Fase aansluiting wensen betalen alleen de waarborgsom  zonder aansluitbijdrage 
2 Fase aansluiting PZ 2 x 25A (3 – 6 KVA)  betalen SRD 105 waarborgsom  en  SRD 300 aansluitbijdrage
PZ 2 x 35A (6 – 9 KVA)  betalen SRD 160 waarborgsom en   SRD 300 aansluitbijdrage
3 Fase aansluiting PZ 3 X 25A (tot 10 KVA)  betalen  SRD  180   waarborgsom  en  SRD 500 aansluitbijdrage

Aanvraag

Bij het aanvragen van een installatie is het belangrijk om vooraf een globaal beeld te hebben van uw verbruik. Een klein huishouden met standaard apparatuur zoals een rice-cooker, TV, ijskast, radio, computer, wasmachine en ongeveer 7 spaarlampen zal een 1 fase aansluiting voldoende zijn.

Als u van plan bent meerdere apparaten te gebruiken, is het aan te raden een groter vermogen aan te vragen. Dit kan in overleg met een door de EBS erkende installateur. Bij een te klein vermogen zal bij het tegelijkertijd aanschakelen van zware stroomtrekkers de zekering aangesproken worden waardoor uw installatie automatisch wordt uitgeschakeld.

Aanvragers kunnen het US dollar bedrag in Surinaamse valuta betalen. Voor alle US dollar bedragen geldt, de Centrale Bank koers die op de dag van de betaling wordt gehanteerd.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u 1 x 24 uur contact opnemen met ons klantcontact center op het nummer 175.

Na de registratie en betaling gaat de EBS over tot het uitvoeren van de eventuele voorzieningen voor de aansluiting. Nadat de voorzieningen zijn afgerond, neemt de EBS een dag voordat de aansluiting zal plaatsvinden contact met u op. U wordt op de hoogte gesteld van de dag en tijd, waarop de EBS langskomt voor uw aansluiting.

BEL 175 voor customer service

Deze dienst is 1x24 uur beschikbaar. E-mail: customerservices@ebs.sr